Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie kosztów ulg w podatku VAT oraz struktury wpływów podatku od nieruchomości

Interpelacja w sprawie kosztów ulg w podatku VAT oraz struktury wpływów podatku od nieruchomości

Kolejna moja interpelacja dotycząca podatków, tym razem w kwestii kosztów ulg w podatku VAT oraz struktury wpływów podatku od nieruchomości. Zwróciłem się do Ministerstwa Finansów m.in. z zapytaniem o to jaka część wpływów z podatku od nieruchomości pochodziła od osób fizycznych, a jaka od przedsiębiorstw w 2014 r. Pełną treść interpelacji zamieszczam poniżej.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9813

Szanowny Panie Ministrze,

z uwagi na pełnioną przeze mnie funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pozwalam sobie na złożenie interpelacji w kwestii kosztów ulg w podatku VAT oraz struktury wpływów podatku od nieruchomości. Dane te pomogą mi w racjonalnym szacowaniu skutków przygotowywanych przeze mnie projektów ustaw i w innych aspektach pracy poselskiej. W odpowiedzi na moją interpelację proszę o ustosunkowanie się do poniższych pytań:

  1. Jakie byłyby wpływy podatkowe z podatku VAT gdyby nie istniały stawki obniżone 5% i 8% w 2014 r.?
  2. Jakie były straty dla budżetu państwa z powodu stosowania stawki obniżonej VAT 5% w 2014 r.?
  3. Jakie były straty dla budżetu państwa z powodu stosowania stawki obniżonej VAT 8% w 2014 r.?
  4. Jaka część wpływów z podatku od nieruchomości pochodziła od osób fizycznych, a jaka od przedsiębiorstw w 2014 r.?
  5. Jaka część wpływów z podatku od nieruchomości przypadająca na opodatkowanie ziemi pochodziła od przedsiębiorców w 2014 r.?
  6. Jaka część wpływów z podatku od nieruchomości przypadająca na opodatkowanie budynków pochodziła od przedsiębiorców w 2014 r.?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza

Poseł na Sejm RP