Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zmian kadrowych w polskiej armii

Interpelacja w sprawie zmian kadrowych w polskiej armii

Na prośbę obywateli, wspólnie z Posłami: Elżbietą Zielińską i Tomaszem Rzymkowskim zwróciliśmy się do Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie zmian w kadrach polskiej armii. Wspólnie z obywatelami chcemy poznać cel przeprowadzanej reformy dowództwa.

Zgodnie z art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości Państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic”.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13073

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z art. 26 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości Państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic”.

Polska armia powinna być gwarantem bezpieczeństwa Polaków. Nowoczesny sprzęt wojskowy, dobrze wyszkoleni żołnierze oraz sojusze z innymi państwami stanowią o jakości danej armii. Jednak do tego, by wszystko funkcjonowało poprawnie, potrzeba doświadczonych dowódców, którzy dzięki rutynie i świetnej znajomości zaplecza wojskowego mogliby skutecznie koordynować działania Sił Zbrojnych RP. Ich wiedza jest niezbędna do budowania wizerunku Wojska Polskiego.

W 2016 roku oraz na początku 2017 roku z polskiej armii odeszło łącznie ok. 30 generałów: kontradmirał Jarosław Zygmunt, a także m.in: gen. dyw. Wiesław Grudziński (dowódca Garnizonu Warszawa), z Inspektoratu Wsparcia gen. bryg. Ryszard Szczepiński, gen. bryg. Zdzisław Antczak (szef planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych ), gen. dyw. Zygmunt Mierczyk (komendant WAT), gen. bryg. Włodzimierz Nowak (dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej), gen. bryg. Jan Rajchel (rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych), gen. bryg. Krzysztof Szymański (dyrektor gabinetu BBN), gen. broni Anatol Wojtan (pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego), gen. broni Mirosław Różański (dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych), admirał Marian Ambroziak (odpowiadał za siły morskie w czasie pokoju,współpracownik gen. Różańskiego), Janusz Bronowicz (zarządzał wojskami lądowymi w czasie pokoju, podwładny generała Różańskiego), gen. Ireneusz Bartniak (współpracownik generała Różańskiego, odpowiadał za ogół planowania ćwiczeń, zakup uzbrojenia), gen. Piotr Patalong (odpowiadał za przygotowanie Sił Zbrojnych do wojny), gen. Jerzy Gut (dowódca komponentu Sił Specjalnych DORSZ), gen. pilot Tomasz Drewniak (odpowiadał za lotnictwo w czasie pokoju,współpracownik generała Różańskiego), Adam Duda (szef Inspektoratu Uzbrojenia) czy chociażby gen. Mirosław Gocuł (szef Sztabu Generalnego ). Ta lista nie jest kompletna, to tylko najwyżsi rangą wojskowi, którzy odeszli z armii lub zostali zdymisjonowani.

Warto dodać, żew 2005 r. odeszło 9 generałów (w tym jeden zmarł), a w kolejnych latach 16 (2006), 38 (2007), 24 (2008, w tym dwóch zmarło), 12 (2009, w tym jeden zmarł), 28 (2010, w tym 8 zmarło – był to rok katastrofy smoleńskiej), 12 (2011), 18 (2013), 9 (2014) i 9 (2015). W 2016 roku ta liczba wyniosła 26. Należy wspomnieć, że czternastu generałów spośród dwudziestu pięciu, którzy odeszli w 2016 roku, złożyło dymisję. Według nieoficjalnych informacji generałowie nie zgadzali się z nową polityką Ministra Obrony Narodowej.

Na niższym szczeblu w wojskowej hierarchii – pułkowników – również dominują wypowiedzenia samych żołnierzy. Według danych w całym 2016 r. odeszło 267 pułkowników, w tym 208 na własne życzenie. Pułkowników jest obecnie w wojsku 1 449.

Niestety przedstawione dane są niepokojące. W dodatku zdymisjonowani generałowie nieprzychylnie wypowiadają się o zmianach przeprowadzanych przez ministerstwo. Opinia tych ludzi jest na pewno bardzo ważna, więc stąd ten niepokój o stan Sił Zbrojnych RP.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego zdymisjonowano generałów: Jerzego Guta, Piotra Patalonga?
  2. Jakie są okoliczności odejścia generała pilota Tomasza Drewniaka?
  3. Czy wakaty po wyżej wymienionych zostały już wypełnione?
  4. Czy ministerstwo poczyniło jakiekolwiek starania, by przekonać wyżej wymienionych żołnierzy do pozostania na stanowiskach?
  5. Jaki cel ma nowa reforma dowództwa? Dlaczego jest przeprowadzana?