Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zniesienia barier rozwoju branży winiarskiej w Polsce

Interpelacja w sprawie zniesienia barier rozwoju branży winiarskiej w Polsce

W spólnie z Posłami: Elżbietą Zielińską, Adamem Andruszkiewiczem, Tomaszem Rzymkowskim i Norbertem Kaczmarczykiem, na prośbę osób związanych z branżą winiarską złożylismy interpelację, w której zapytaliśmy czy Ministerstwo Finansów ma zamiar podjąć działania w celu polepszenia sytuacji branży wniarskiej w Polsce. Poniżej pełna treść interpelacji opisującej istotne problemy.

Odpowiedź Ministerstwa dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=13072

Szanowny Panie Ministrze,

dnia 3 kwietnia 2017 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wystosował memorandum w sprawie zniesienia barier rozwoju branży winiarskiej w Polsce. Autorzy memorandum w imieniu ludzi związanych z branżą winiarską, restauratorów, importerów, dystrybutorów, sprzedawców i przedstawicieli gastronomii wskazują, że branża zatrudniająca tysiące Polaków pozostaje pod wpływem rozwiązań prawnych z epoki słusznie minionej. Dodatkowy problem stanowi nadmierny fiskalizm.

W następnym akapicie autorzy wskazują na rolę wina w polskiej kulturze, gospodarce oraz historii. Wspominają o heraldyce, łączności z cywilizacją łacińską. Przypominają o rodzinie Fukierów, tradycji Portiusa, Lipoczego, olbrzymiej roli polskich kupców w dystrybucji win Tokajskich na świecie, najbardziej rozwiniętej turystycznie winiarskiej infrastrukturze oraz o wiodącej fabryce win musujących. Bolączką polskich winiarzy jest biurokracja oraz nakaz banderolowania. Oznakowanie to nie jest niezbędne do pobierania akcyzy. Rozwiązanie to jest bardzo czasochłonne oraz kosztowne. Złą sławą cieszą się szczególnie banderole legalizacyjne. Najpierw sporządza się spis znaków źle naklejonych, odklejonych i uszkodzonych. Przesyła się go do urzędu skarbowego, wtedy najczęściej dochodzi do wizyty funkcjonariusza celno-skarbowego, który ogląda butelki. Dopiero wtedy można wystąpić o wydanie banderoli legalizacyjnej, za którą trzeba zapłacić dodatkowe 1,3 zł. Po otrzymaniu banderoli legalizacyjnej, należy z 24-godzinnym wyprzedzeniem poinformować Urząd Skarbowy o miejscu w którym banderolowanie się odbędzie.

Kiedy wino jest butelkowane zagranicą, to cała procedura naklejania znaków akcyzowych musi się odbyć zagranicą albo w składzie podatkowym, który świadczy takie usługi. W przypadku eksportowania albo reeksportowania win z naklejonymi banderolami, w celu odzyskania zapłaconej akcyzy, trzeba je wszystkie odklejać. Procedura w tym przypadku jest identyczna z tą legalizacyjną. Trzeba sporządzić spis banderol, zawiadomić urząd skarbowy, wskazać dzień i miejsce odklejania i czekać na urzędnika, który weźmie w tym udział.

System podatkowy zamiast preferowania małych, rodzinnych podmiotów wspiera ogromnych graczy rynkowych. Sprzedawcy oraz przedstawiciele gastronomii obawiają się surowych kar za najdrobniejsze pomyłki w dokumentach rozliczania sprzedaży. Konsumenci wina traktowani są jako zwykli alkoholicy. Memorandum kończy się apelem o zniesienie obowiązku banderolowania wina, uproszczenie systemu kontroli rolników – producentów, dopuszczenie możliwości tworzenia rolniczych spółdzielni winiarskich, opracowania legalnej, dostępnej w równym stopniu drogi umożliwiającej sprzedaż wina w Internecie, zniesienia kar za omyłkowe zestawienie wyników sprzedaży koncesyjnej, w przypadku gdy ta omyłka nie wpływa na wymiar opłaty koncesyjnej.

W związku z tym chcielibyśmy zadać następujące pytanie:

  1. Jakie Ministerstwo ma zamiar podjąć działania w celu polepszenia sytuacji szeroko pojętej branży winiarskiej w Polsce?