Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego projektu ustawy o jednolitej cenie książki

Interpelacja w sprawie stanowiska Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego projektu ustawy o jednolitej cenie książki

W marcu 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało dwa spotkania zamknięte dotyczące projektu ustawy o jednolitej cenie książki autorstwa Polskiej Izby Książki. Drugie spotkanie, które odbyło się w dniu 20 marca 2017 r., było reakcją na bardzo duże zainteresowanie projektem, a także pojawiające się liczne głosy krytyki wobec projektu, podnoszone m.in. przez Stowarzyszenie KoLiber, Fundację Republikańską, Klub Jagielloński czy księgarnię bonito.pl. Ministrestwo pomimo wyznaczonego terminu nie podjęło stanowiska co do dalszych prac nad projektem. Na prośbę obywateli zadałem pytanie w niniejszej sprawie.

Odpowiedź Ministerstwa znjaduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14044

Szanowny Panie Ministrze!

W marcu 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało dwa spotkania zamknięte dotyczące projektu ustawy o jednolitej cenie książki autorstwa Polskiej Izby Książki. Pierwsze z nich odbyło się 2 marca 2017 roku. Podczas spotkania prezes Rady PIK Włodzimierz Albin przedstawił założenia projektu ustawy o jednolitej cenie książki oraz wskazał zakładane pozytywne skutki regulacji, zaś zaproszeni goście przedstawili swoje stanowiska w sprawie projektu i zgłosili swoje uwagi co do niego. Jak zostało zaznaczone w oficjalnym komunikacie umieszczonym na stronie internetowej, Pan Minister potwierdził „potrzebę dalszych pilnych prac nad projektem”.

Drugie spotkanie, które odbyło się w dniu 20 marca 2017 r., było reakcją na bardzo duże zainteresowanie projektem, a także pojawiające się liczne głosy krytyki wobec projektu, podnoszone m.in. przez Stowarzyszenie KoLiber, Fundację Republikańską, Klub Jagielloński czy księgarnię bonito.pl. Po drugim spotkaniu Pan Minister przedłużył czas na przekazywanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwag do projektu przez zainteresowane podmioty do 31 marca 2017 r.

Pomimo znaczącego upływu terminu ministerstwo nie przedstawiło jeszcze swojego stanowiska co do dalszych prac nad projektem.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Kiedy należy się spodziewać zakończenia dyskusji w ministerstwie nad przedmiotowym projektem i ogłoszenia jednoznacznego stanowiska co do jego dalszych etapów?

Z uszanowaniem