Przejdź do treści
 • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie skuteczności egzekucji komorniczej w latach 2012-2016

Interpelacja w sprawie skuteczności egzekucji komorniczej w latach 2012-2016

W związku z aktualnie przygotowywanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami w systemie egzekucji komorniczej, które ze względu na swój szeroki zakres będą miały z pewnością głęboki wpływ na skuteczność egzekwowania wierzytelności w naszym kraju, zwróciłem się do Ministerstwa z pytaniami m.in. o liczbę komorników w Polsce czy odsetek skutecznych egzekucji. Wszystkie pytania zawarte w interpelacji wraz z jej treścią znajdują się poniżej.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14524

Szanowny Panie Ministrze

w związku z aktualnie przygotowywanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianami w systemie egzekucji komorniczej, które ze względu na swój szeroki zakres będą miały z pewnością głęboki wpływ na skuteczność egzekwowania wierzytelności w naszym kraju, działając na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu zwracam się  do Pana Ministra z następującym pytaniem:

Czy Ministerstwo może przesłać dane w zakresie  :

 1. liczby komorników w Polsce;
 2. liczby asesorów komorniczych w Polsce;
 3. liczy osób zatrudnionych w kancelariach komorniczych;
 4. liczby wierzytelności opatrzonych tytułem wykonawczym trafiających do egzekucji;
 5. odsetka prawomocnych wyroków i nakazów zapłaty opatrzonych klauzulą wykonalności trafiających do egzekucji (z pośród wszystkich prawomocnych wyroków i nakazów zapłaty);
 6. odsetka wierzytelności dobrowolnie uiszczonych przez dłużników po przekazaniu sprawy do egzekucji;
 7. odsetek skutecznych egzekucji;
 8. średniego czasu trwania egzekucji;
 9. liczby wniosków o poszukiwanie majątku dłużnika;
 10. odsetka spraw zakończonych umorzeniem ze względu na bezskuteczność egzekucji;
 11. odsetka skutecznych egzekucji z poszczególnych składników majątku;
 12. średniego kosztu egzekucji komorniczej dla wierzyciela i dla dłużnika?

Proszę o podanie powyższych danych rokrocznie za okres 2012-2016 z uwzględnieniem podziału:

 1. geograficznego na województwa, powiaty i gminy oraz podziału na obszary miejskie i wiejskie;
 2. sądowego na sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne;
 3. ze względu na rodzaj wierzyciela – osoba prywatna czy przedsiębiorca;
 4. ze względu na wielkość wierzyciela będącego przedsiębiorcą (mikro, mała, średnia czy duża działalności);
 5. ze względu na rodzaj dłużnika – osoba prywatna czy przedsiębiorca;
 6. ze względu na wielkość dłużnika będącego przedsiębiorcą (mikro, mała, średnia czy duża działalność).

Uprzejmie proszę, by informacje stanowiące odpowiedź na przedmiotową interpelacje obejmowały okres 5 ostatnich lat tj. lata 2012-2016.

Z wyrazami szacunku