Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji oddziału celnego w Puławach

Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji oddziału celnego w Puławach

Przedsiębiorcy działający na terenie powiatów: puławskiego, ryckiego i opolskiego są zaniepokojeni pojawiającymi się informacjami o możliwości likwidacji Oddziału Celnego w Puławach w związku z wprowadzeniem na terenie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw „CUDO”, które ma mieć swoją siedzibę w Białej Podlaskiej.

Na prośbę przedsiębiorców złożyłem stosowną interpelację. Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16234

Szanowny Panie Ministrze,

przedsiębiorcy działający na terenie powiatów: puławskiego, ryckiego i opolskiego są zaniepokojeni pojawiającymi się informacjami o możliwości likwidacji Oddziału Celnego w Puławach w związku z wprowadzeniem na terenie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw „CUDO”, które ma mieć swoją siedzibę w Białej Podlaskiej.

Zamknięcie Oddziału Celnego w Puławach i ewentualna konieczność przemieszczania się do Lublina lub Białej Podlaskiej będą stanowiły poważne utrudnienia dla tutejszych przedsiębiorców w dostępie do służb celnych. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w powiecie puławskim znajduje się największe przedsiębiorstwo Lubelszczyzny – Grupa Azoty „Puławy” SA, a oprócz tego kilkudziesięciu innych przedsiębiorców, którzy każdego dnia korzystają z usług Oddziału Celnego w Puławach. Zamknięcie Oddziału Celnego w Puławach spowoduje ryzyko likwidacji wielu miejsc pracy, a tym samym wzrost bezrobocia oraz zahamowanie rozwoju gospodarczego, co w przypadku wschodniego województwa będzie szczególnie dotkliwe.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy kierowany przez Pana resort faktycznie planuje zlikwidowanie Oddziału Celnego w Puławach, a jeśli tak to jakie są tego powody?
  2. Czy ministerstwo bierze pod uwagę specyfikę Puław oraz liczbę funkcjonujących podmiotów gospodarczych na ziemi puławskiej, opolskiej i ryckiej?
  3. Czym spowodowana jest decyzja ministerstwa o zamiarze wprowadzenia Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw „CUDO” w Białej Podlaskiej?

Z wyrazami szacunku