Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie braku oznaczenia drogi prowadzącej do miejscowości Bogucin

Interpelacja w sprawie braku oznaczenia drogi prowadzącej do miejscowości Bogucin

Mieszkańcy miejscowości Bogucin w województwie lubelskim zgłosili mi problem braku oznaczenia ich miejscowości na trasie krajowej S17, który nie został rozwiązany od 2013 roku. Przy zjeździe z trasy S17 umieszczony jest znak informacyjny , który wskazuje dojazd do miejscowości Garbów i Jastków. Na znaku nie została umieszczona nazwa miejscowości Bogucin.

Dla mieszkańców taka sytuacja jest niesprawiedliwa i niezrozumiała bowiem marginalizuje znaczenie miejscowości Bogucin i gminy Garbów. W związku z tym złożyłem stosowną interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w celu poznania przyczyn tej decyzji.

Odpowiedź Ministerstwa na poniższą interpelację znjaduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16676

Szanowny Panie Ministrze,

Mieszkańcy miejscowości Bogucin w województwie lubelskim zgłosili mi problem braku oznaczenia ich miejscowości na trasie krajowej S17, który nie został rozwiązany od 2013 roku. Przy zjeździe z trasy S17 umieszczony jest znak informacyjny , który wskazuje dojazd do miejscowości Garbów i Jastków. Na znaku nie została umieszczona nazwa miejscowości Bogucin.

W opinii mieszkańców Bogucina pominięcie nazwy węzła „Bogucin” jest poważnym błędem bowiem marginalizuje znaczenie miejscowości Bogucin i gminy Garbów oraz wprowadza w błąd podróżujących spoza województwa lubelskiego, przysparzając tym ogromnych trudności kierowcom.

W związku z tym, że rozwiązywanie lokalnych problemów mieszkańców jest dla mnie bardzo istotne, proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie są przyczyny nieumieszczenia nazwy i kierunku miejscowości Bogucin na tablicy informacyjnej przy zjeździe z trasy S17?
  2. Czy według Ministerstwa istnieje uzasadnienie decyzji o nieumieszczeniu na tablicy informacyjnej nazwy węzła Bogucin?
  3. Czy i jakie kroki podejmie Ministerstwo w celu umieszczenia nazwy węzła Bogucin na tablicy informacyjnej?

Z uszanowaniem

Jakub Kulesza