Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie organizacji dodatkowych zajęć w szkołach prowadzonych przez samorząd miasta Lublin

Interpelacja w sprawie organizacji dodatkowych zajęć w szkołach prowadzonych przez samorząd miasta Lublin

Z doniesień prasowych wynika, iż z inicjatywy skrajnie lewicowych środowisk (Stowarzyszenie Homo Faber i partia Razem), w szkołach, dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta Lublin, od połowy września br. odbywają się dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu promocję tzw. tolerancji. Wielu mieszkańców Lublina jest zaniepokojonych faktem, iż w lubelskich szkołach, może dojść do indoktrynacji ideologicznej tj. promowania treści skrajnie lewicowych.

W z wiązku z tym, wspólnie z Posłem Tomaszem Rzymkowskim złożyliśmy interpelację, w której zapytaliśmy m.in. o to, czy zajęcia odbywają się za wiedzą i zgodą Lubelskiego Kuratora Oświaty  i czy prowadzący zajęcia spełniają wszelkie wymagania zawarte w prawie oświatowym do prowadzenia tego typu zajęć.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16678

Poniżej pełna treść interpelacji:

Szanowna Pani Minister!

Z doniesień prasowych wynika, iż z inicjatywy skrajnie lewicowych środowisk (Stowarzyszenie Homo Faber i partia Razem), w szkołach, dla których organem prowadzącym jest samorząd Miasta Lublin, od połowy września br. odbywają się dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu promocję tzw. tolerancji. Wg relacji „Dziennika Wschodniego” w/w zajęcia mają prowadzić członkowie skrajnie lewicowego Stowarzyszenia Homo Faber (źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/razem-i-homo-faber-przeciwko-agresji-w-lubelskich-szkolach-beda-zajecia-promujace-tolerancje,n,1000204799.html).

W związku z faktem, iż władze Lublina często ulegają sugestiom oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowisk skrajnej lewicy i organizacji lewackich, wielu mieszkańców Lublina jest zaniepokojonym faktem, iż w lubelskich szkołach, może dojść do indoktrynacji ideologicznej tj. promowania treści skrajnie lewicowych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy organizacja dodatkowych zajęć, o których mowa wyżej, w szkołach podległych Prezydentowi Miasta Lublin odbywa się za wiedzą i zgodą Lubelskiego Kuratora Oświaty?

2. Czy samorząd Miasta Lublin przedstawił Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty aneksy do arkusza organizacji roku szkolnego poszczególnych szkół zawierające informacje o dodatkowych zajęciach promujących tzw. tolerancję i politykę antydyskryminacyjną, w tym informacje o osobach prowadzących takie zajęcia? Jeśli tak, to czy zostały one pozytywnie zaopiniowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (§ 17 ust. 8, rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 2017, poz. 649)?

3. Czy monitoring treści i formy wspomnianych wcześniej zajęć przeprowadzonych w publicznych lubelskich szkołach przez Lubelskie Kuratorium Oświaty pod kątem możliwej indoktrynacji ideologicznej uczniów spełnia oczekiwania Pani Minister?

4. Czy osoby prowadzące zajęcia z tzw. tolerancji w szkołach Miasta Lublin spełniają wszelkie wymagania (w tym kwalifikacje pedagogiczne) zawarte w prawie oświatowym do prowadzenia tego typu zajęć?

Łączę wyrazy szacunku,

Tomasz Rzymkowski