Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie badań prowadzonych przez uczelnie wyższe na temat hodowli i chowu zwierząt futerkowych w Polsce

Interpelacja w sprawie badań prowadzonych przez uczelnie wyższe na temat hodowli i chowu zwierząt futerkowych w Polsce

Wiele uczelni prowadzi obecnie badania na temat hodowli i chowu zwierząt futerkowych, zdecydowanie przyczyniając się do rozwoju tej branży w Polsce i stanowiąc realne zaplecze naukowe dla tej jednej z najprężniej działających gałęzi polskiej produkcji rolnej.

To także działania polskich naukowców przyczyniły się do osiągnięcia przez polski przemysł futrzarski trzeciej pozycji na świecie pod względem ilości produkcji i – co ważniejsze – pierwszej pod względem jakości produkcji.

Wspólnie z Posłem Jarosławem Sachajko chcemy poznać stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wobec likwidacji hodowli zwierząt futerkowych.

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18701

Szanowny Panie Premierze,

do Sejmu wpłynęły dwa poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw o niemalże jednobrzmiącej treści zapisów. W obu przypadkach potencjalne wejście ustaw w życie może doprowadzić do likwidacji hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. Wiele uczelni prowadzi obecnie badania na temat hodowli i chowu zwierząt futerkowych, zdecydowanie przyczyniając się do rozwoju tej branży w Polsce i stanowiąc realne zaplecze naukowe dla tej jednej z najprężniej działających gałęzi polskiej produkcji rolnej.

To także działania polskich naukowców przyczyniły się do osiągnięcia przez polski przemysł futrzarski trzeciej pozycji na świecie pod względem ilości produkcji i – co ważniejsze – pierwszej pod względem jakości produkcji. W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaki jest stosunek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wobec likwidacji hodowli zwierząt futerkowych?

2. Które uczelnie wyższe w naszym kraju prowadzą badania na temat hodowli i chowu zwierząt futerkowych?

3. Jak ministerstwo ocenia jakość badań na temat hodowli i chowu zwierząt futerkowych w Polsce prowadzonych na rodzimych uczelniach?

4. Czy ministerstwo uważa tę gałąź badań za istotną w kontekście badań polskiego rolnictwa?