Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji hodowli zwierząt futerkowych

Interpelacja w sprawie zamiaru likwidacji hodowli zwierząt futerkowych

Na prośbę rolników, wspólnie z posłem Jarosławem Sachajko, skierowałem interpelację do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zamiaru likwidacji hodowli zwierząt futerkowych. Tradycja funkcjonowania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych kształtuje się już od ponad wieku.

Przez te lata Polska osiągnęła pozycję jednego ze światowych liderów, ustępując tylko Danii i Chinom i wiodąc absolutny prym pod względem standardów prowadzonych gospodarstw utrzymujących hodowlę zwierząt futerkowych. Na fermach zwierząt futerkowych zatrudnienie znajduje bezpośrednio ponad 13 tysięcy osób, co potwierdzają badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jaki stosunek ma Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zamiaru likwidacji przemysłu futrzarskiego?

Zapytałem o to w poniższej interpelacji. Odpowiedź Ministerstwa można poznać tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18700

Szanowny Panie Ministrze,

tradycja funkcjonowania w Polsce hodowli zwierząt futerkowych kształtuje się już od ponad wieku. Przez te lata Polska osiągnęła pozycję jednego ze światowych liderów, ustępując tylko Danii i Chinom i wiodąc absolutny prym pod względem standardów prowadzonych gospodarstw utrzymujących hodowlę zwierząt futerkowych. W ostatnich latach Polska znacznie zwiększyła skalę eksportu wyprawionych i niewyprawionych skór zwierząt futerkowych, co przełożyło się na ogólny wzrost eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski.

Dodatkowo na fermach zwierząt futerkowych zatrudnienie znajduje bezpośrednio ponad 13 tysięcy osób, co potwierdzają badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dodatkowo dzięki fermom futrzarskim właściwie funkcjonują także firmy z branż ściśle kooperujących z hodowcami. Osoby tu zatrudnione sprofilowały swoją działalność właśnie na potrzeby hodowców zwierząt futerkowych, specjalizując się w produkcji pasz, sprzętów, budynków inwentarskich czy handlu skórami. Do Sejmu wpłynęły jednak dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, które dążą do likwidacji tej prężnie rozwijającej się gałęzi polskiej gospodarki. Wobec powyższych faktów, uprzejmie proszę o odniesienie się do poniższych pytań:

  1. Jaki jest stosunek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wobec zapisów związanych z likwidacją przemysłu futrzarskiego w Polsce?
  2. Czy ministerstwo planuje stanąć w obronie branży w przypadku, gdyby miało dojść do procedowania wspomnianych projektów dążących do likwidacji branży hodowli zwierząt futerkowych?
  3. Czy ministerstwo ocenia polski przemysł futrzarski jako branżę perspektywiczną (taki pogląd wyraził kilka lat temu bank BZ WBK w rankingu najbardziej rozwojowych branż polskiej gospodarki)?

Z wyrazami szacunku