Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wpływu zmian przepisów na polski rynek gazu

Interpelacja w sprawie wpływu zmian przepisów na polski rynek gazu

Efekty nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw są dla polskich firm wyraźnie odczuwalne jako negatywne.

Według licznych ocen ekspertów jednym z ubocznych efektów wprowadzenia przedmiotowej ustawy jest ograniczenie konkurencji. Kilkanaście podmiotów zrezygnowało z ubiegania się o koncesje na obrót paliwem gazowym, w tym m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy.

Skierowałem interpelację do Ministra Energii, w której pytam mi.in. czy Ministerstwo dokonało lub też zamierza dokonać kompleksowej analizy skutków ekonomicznych dla rynku gazu w Polsce po wprowadzeniu nowelizacji tej ustawy.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

w sierpniu 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Według licznych ocen ekspertów jednym z ubocznych efektów wprowadzenia przedmiotowej ustawy jest ograniczenie konkurencji (kilkanaście podmiotów zrezygnowało z ubiegania się o koncesje na obrót paliwem gazowym, w tym m.in. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy) i tym samym wzrost hurtowych cen gazu o ok. 22%. Dla firm takich jak wspomniana Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy efekty wprowadzenia przedmiotowej ustawy są wyraźnie odczuwalne jako negatywne.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:

  1. Czy Ministerstwo dokonało lub też zamierza dokonać kompleksowej analizy skutków ekonomicznych dla rynku gazu w Polsce nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, a także korelacji pomiędzy przedmiotową ustawą a wzrostem cen gazu ziemnego?
  2. Czy Ministerstwo zamierza podjąć jakieś kroki w celu złagodzenia negatywnych skutków nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw?
  3. Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w przepisach nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw, które ułatwiłyby prowadzenie działalności polskim firmom takim jak Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy?