Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zakończenia programu szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN

Interpelacja w sprawie zakończenia programu szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN

Kilkanaście lat temu, Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN stworzyła program stażów dla nauczycieli, dzięki któremu mogli wysoce podnosić swoje kwalifikacje. Nie trzeba tłumaczyć jak bardzo nabyte umiejętności przekładają się na poziom nauczania naszych dzieci. Wykształcenie ścisłe jest bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki czy rozwoju nauki i technologii.

Biorąc pod uwagę niewielkie koszty – kilkanaście tysięcy złotych rocznie, przy uwzględnieniu korzyści jakie zyskują nasi polscy nauczyciele, warto poznać stanowisko Ministra Edukacji Narodowej.

Zapytałem w interpelacji o możliwość wznowienia staży:

Szanowny Panie Ministrze,

kilkanaście lat temu, Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN stworzyła program stażów dla nauczycieli, dzięki któremu mogli wysoce podnosić swoje kwalifikacje, mające istotne przełożenie na poziom nauczania dzieci i młodzieży. Do 2010 r. z programu skorzystało kilkuset polskich pedagogów. Od ośmiu lat program jest zamknięty dla polskich nauczycieli. Z końcem 2009 r. przestał działać Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli a w jego miejsce powstał Ośrodek Rozwoju Edukacji. W trakcie prac reorganizacyjnych nowym agendom zostały przypisane konkretne działania, w których niestety zabrakło miejsca dla kursów i programów wymian polskich nauczycieli z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN.

Wskutek tych zmian instytucjonalnych Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN straciła w Polsce dotychczasowego partnera do organizowania staży dla polskich pedagogów. Dotychczas była nim Centralna Placówka Publiczna przypisana Ministerstwu Edukacji. W skutek tych zmian, nowym partnerem Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych stał się Uniwersytet Śląski, który poszukiwał środków poza Ministerstwem Edukacji. Zdarzało się jednak, że nauczyciele sami płacili za swoje wyjazdy. Co prawda Wojewoda Śląski zgodził się opłacić wyjazdy nauczycieli ale w trakcie tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na angielski, Wojewodę odwołano i sprawa nie została dokończona. Następnie pojawiły się wątpliwości ze strony urzędników, czy staże organizowane przez CERN – największe na świecie laboratorium współczesnej fizyki, są zgodne z polską podstawą programową. Ostatecznie od 2013 r. program staży dla polskich nauczycieli został wstrzymany.

Program staży nauczycielskich cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że CERN musiał wprowadzić limity. Każdego roku w programie bierze udział ok. 1 tys. pedagogów. Jako, że Polska nie wykorzystuje swoich limitów, miejsce naszych nauczycieli zajmują nauczyciele np. z Bułgarii, Czech czy Węgier a także z krajów dużo bogatszych od Polski. Teoretycznie nauczyciele mogą aplikować do programu samodzielnie ale nie narodowego a międzynarodowego, gdzie szansa dostania się na szkolenia jest niezwykle trudna. Na przełomie 2 lat dostało się zaledwie trzech polskich nauczycieli, z których jeden pracuje w szkole na Kostaryce.

Należy szczególnie podkreślić, że w Europie brakuje osób z wykształceniem ścisłym a jak wiadomo wykształcenie ścisłe jest bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki czy rozwoju nauki i technologii. W skali całego kraju, koszty takich szkoleń to zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. W porównaniu do możliwości przyznania 2 mld złotych na telewizję publiczną – takie koszty wydają się być „groszowe”, biorąc pod uwagę skalę potrzeb: stosowania propagandy w telewizji czy potrzebę szkoleń nauczycieli, którzy tę bezcenną wiedzę przekazują naszym dzieciom, zaszczepiając w nich zainteresowanie nauką ścisłą.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie są powody zakończenia programów szkoleń organizowanych przez CERN w ramach projektu „Polscy nauczyciele w CERN” w latach 2007 – 2010 w czasie funkcjonowania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli?

2. Dlaczego Ośrodek Rozwoju Edukacji nie wznowił do tej pory programów szkoleniowych? Jakie są tego powody?

3. Czy Ministerstwo Edukacji uważa, że szkolenia organizowane przez CERN są zgodne z polską podstawą programową? Jeżeli nie to dlaczego?

4. Czy Ministerstwo Edukacji podejmie konkretne kroki w celu przywrócenia programów szkoleniowych? Jeżeli tak to kiedy a jeżeli nie to dlaczego?

Odpowiedź Ministerstwa pojawi się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2636