Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu Bazy Danych Odpadów

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu Bazy Danych Odpadów

Systemem Bazy Danych Odpadów w ocenie wielu przedsiębiorców, a także urzędników obarczony jest wieloma błędami. Zamiast przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami, w rzeczywistości utrudnia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, a na urzędy nałożył trudne do spełnienia obowiązki.

System przede wszystkim nie jest intuicyjny i nie odpowiada problemom występującym w rzeczywistej gospodarce odpadami. Zamiast stanowić podporę dla przedsiębiorcy i przeciwdziałać nieprawidłowościom w dziedzinie gospodarowania odpadami, póki co zmusza ich do radzenia sobie z problemami, które im wcześniej nie towarzyszyły.

Zapytałem Ministra, czy zostaną podjęte prace nad usprawnieniem systemu:

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego napływają liczne prośby o zainteresowanie się wprowadzonym systemem Bazy Danych Odpadów, który w ocenie wielu przedsiębiorców, a także urzędników nadal obarczony jest wieloma błędami. Zamiast przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami, w rzeczywistości utrudnia przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej, a na urzędy nałożył trudne do spełnienia obowiązki.

Chaos legislacyjny, który towarzyszy wprowadzeniu systemu BDO spowodował obciążenie urzędów Marszałkowskich, które nie nadążają z wpisywaniem przedsiębiorców do rejestru. Wielu z nich, którzy nadal czekają na wpis, a produkują odpady niebezpieczne ma niebagatelny problem z pozbyciem się ich, bowiem firmy, które wcześniej je odbierały, nie chcą zawierać nowych umów z przedsiębiorcami, którzy jeszcze nie zostali wpisani do rejestru. Sytuacja może doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy zaczną pozbywać się odpadów na własną rękę, co przyniesie efekt dokładnie przeciwny celom ustawy.

Jednym z głównych zarzutów, które przedsiębiorcy kierują pod adresem systemu są jego częste awarie. Pomimo, iż nowelizacja ustawy skonkretyzowała postępowanie w przypadku wystąpienia awarii po stronie administratora BDO, to przepisy te nie dotyczą awarii występujących po stronie użytkowników BDO, których nie brakuje. Osoby, którym udało się już zarejestrować w systemie zgłaszają szereg problemów, takich jak brak możliwości nadania użytkownikom uprawnień czy wystawienia korekt, problemy z logowaniem, a także trudności z przypisywaniem kont podmiotu do osoby. Brak możliwości dokonania korekty skutkuje wieloma błędami w systemie, ponieważ gdy przedsiębiorca pomyli się wskazując liczbę opadów, nie ma już możliwości wprowadzenia korekty. Największe natomiast w tej kwestii kontrowersje budzi fakt, że z uwagi na wadę w postaci pozbawienia możliwości nadania uprawnień, użytkownik, któremu należałoby przypisać tzw. „uprawnienia podrzędne”, jest w stanie nawet sporządzić wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru BDO.

Co więcej, zwrócić należy uwagę także na ryzyko wycieku firmowych danych poprzez BDO, w które wgląd mają wszyscy użytkownicy systemu. Po zarejestrowaniu użytkownika, nie jest możliwe w późniejszym czasie jego usunięcie z bazy.

System przede wszystkim nie jest intuicyjny i nie odpowiada problemom występującym w rzeczywistej gospodarce odpadami. Zamiast stanowić podporę dla przedsiębiorcy i przeciwdziałać nieprawidłowościom w dziedzinie gospodarowania odpadami, póki co zmusza ich do radzenia sobie z problemami, które im wcześniej nie towarzyszyły.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje ponownie przeanalizować kwestię BDO i wprowadzić przepisy, które pozwolą złagodzić skutki wcześniejszej niekonsekwencji i wadliwego systemu?

  2. Czy ministerstwo nadal pracuje nad usprawnieniem systemu, aby stał się bardziej przyjazny użytkownikom i odpowiadał ich rzeczywistym potrzebom?

 

Odpowiedź pojawi się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2811