Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA

Interpelacja w sprawie zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA

Raport bezpieczeństwa w końcu został przyjęty! Na dzień składania interpelacji los instalacji do produkcji saletry granulowanej mechanicznie, stał pod znakiem zapytania. Raport był odrzucany wielokrotnie, z przyczyn wyłącznie proceduralnych.

Treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

zarówno z informacji medialnych jak i ze zgłoszeń obywateli wiadomo, że istnieje bardzo duży problem z zatwierdzeniem raportu o bezpieczeństwie, jaki od 2016 roku ma Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. Przez 4 lata Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej czterokrotnie odrzucił raport.

Raport był przygotowany zarówno przez samą straż Zakładów Azotowych „Puławy”, przez specjalistów Wyższej Szkoły Pożarniczej, a także specjalistów z Instytutu Chemii Przemysłowej. Można się domyślić, że osoby przygotowujące raport cechują się bardzo dużym doświadczeniem w tym zakresie dlatego powodem ciągłego odrzucania raportu nie są wady instalacji a sprawy proceduralne. Co najbardziej zaskakuje, za każdym razem pojawiają się nowe przeszkody proceduralne, które według komendanta wpływają na odrzucenie raportu. W taki sposób raport może być odrzucany w nieskończoność bowiem za każdym razem będą pojawiać się nowe zastrzeżenia. Należy w tym miejscu podkreślić, że raport został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Przyjęcie raportu pozwoli na uruchomienie instalacji do produkcji saletry granulowanej mechanicznie, która na uruchomienie czeka już dwadzieścia miesięcy. Jej koszt to 400 mln złotych. Należy zdać sobie sprawę z powagi sytuacji. Jeżeli w 2020 roku nie nastąpi rozruch instalacji, straty wynikające z braku możliwości odliczenia od podatku tych wartości, które można by odliczyć w związku z umieszczeniem instalacji w specjalnej strefie ekonomicznej, sięgną blisko 120 mln złotych. Zostaną również utracone gwarancje rozruchowe na urządzenia.

Kolejna wersja raportu ma zostać rozpatrzona przez Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej do końca marca 2020 roku. W związku z tą trudną sytuacją proszę Pana Ministra o objęcie nadzwyczajną uwagą całej procedury oraz odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego raport bezpieczeństwa przygotowany przez specjalistów z wysokimi kompetencjami został już czterokrotnie odrzucony przez Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej?
  2. Czy ministerstwo może wskazać wszystkie wymogi proceduralne, jakie musi spełniać raport bezpieczeństwa, aby został przyjęty?
  3. Czy ministerstwo znajdzie rozwiązanie, aby umożliwić taki sposób procedowania raportu, aby wszystkie wymagania mogły być spełnione, a raport mógł zostać zatwierdzony?

Odpowiedź ministerstwa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3737