Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie części ustnej egzaminów maturalnych

Interpelacja w sprawie części ustnej egzaminów maturalnych

Młodzi ludzie są przyszłością narodu. Problem jest wtedy, kiedy ich przyszłość jest zagrożona. Tegorocznych maturzystów cechują przede wszystkim lęk o przyszłość i strach przed egzaminami maturalnymi, które odbędą się…w niewiadomym czasie i w nikomu nie znanej formie. Młodzi ludzie głośno zwracają uwagę, że część ustna egzaminu maturalnego jest niepotrzebna, nie tylko w czasie epidemii ale w przyszłości.

Argumenty przeciw ustnej maturze zawarłem w interpelacji poselskiej, którą złożyłem na prośbę zarówno tegorocznych maturzystów jak i pozostałych uczniów szkół średnich.

Szanowny Panie Ministrze,

Zgłosili się do mnie uczniowie szkół średnich, którzy w okresie epidemii  COVID-19 chcą zwrócić szczególną uwagę na bezzasadność przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych, nie tylko w tym trudnym czasie ale również w przyszłości.

Na dzień dzisiejszy uczniowie nie mają pewności czy egzamin maturalny odbędzie się w terminie pozwalającym na przeprowadzenie rekrutacji do szkół wyższych w normalny sposób. Nie wiedzą w jaki sposób zostanie przeprowadzony proces rekrutacyjny na szkoły wyższe oraz kiedy rozpocznie się rok akademicki 2020-2021. Wszystko to powoduje, że młodzi Polacy, którzy w tym roku zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego nie mogą skupić się tylko na przygotowaniach. Z oczywistych względów w ich głowach pojawiają się pytania o to czy matura się odbędzie i w jaki sposób zostanie przeprowadzona.

Egzamin Maturalny składa się z części pisemnej oraz części ustnej. Uczniowie uważają, że w związku z aktualną sytuacją egzamin maturalny powinien zostać ograniczony tylko do części pisemnej. Według młodzieży, część ustna egzaminu maturalnego ma wiele wad. Największą z nich jest system losowania zestawów egzaminacyjnych, które mają różną skalę trudności. Dla przykładu, egzamin ustny z języka polskiego jest w ocenie maturzystów loterią. Bardziej niż umiejętności zdającego liczy się szczęście, a dokładniej to, kto jaki zestaw wylosuje. Tych zestawów jest bardzo dużo i jedne są łatwiejsze, a drugie trudniejsze. Porównując to z częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego, tutaj każdy ma 2 tematy do wyboru podczas pisania długiej formy wypowiedzi pisemnej oraz takie same zadania „zamknięte”. To pozwala na bardziej rzetelne ocenienie maturzysty, niż egzamin ustny, gdzie na końcowy wynik ma wpływ nawet to, jak zachowuje się egzaminator. To sprawia, że końcowy wynik części ustnej egzaminu maturalnego nie oddaje tak naprawdę tego, jaką wiedzą dysponuje maturzysta.

W aktualnej sytuacji oczywistą wadą części ustnej egzaminu maturalnego jest fakt, że zabiera on wiele czasu i pochłania wiele środków. W obliczu trwającej epidemii i wielkiego zamieszania związanego z rekrutacją na szkoły wyższe, anulowanie egzaminów ustnych pozwoliłoby znacznie ułatwić proces przeprowadzenia egzaminów maturalnych w Polsce w 2020 roku. Niezwykle istotnym jest, co podkreślają uczniowie, że część ustna egzaminów maturalnych nie jest wymagana niemal na żadnym kierunku w szkołach wyższych, a tam, gdzie jest on konieczny, można go bardzo łatwo zastąpić poprzez większe zwrócenie uwagi na część pisemną. Podobną opinię głosi wiele osób ze środowiska nauczycielskiego.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania :

1. Czy Ministerstwo zgadza się na propozycję anulowania części ustnej egzaminów maturalnych w związku z trwającą pandemią COVID-19? Jeżeli nie to dlaczego?

2. Czy Ministerstwo rozważa zmiany w strukturze egzaminów maturalnych wobec aktualnej sytuacji, inne niż wspominane przeze mnie anulowanie części ustnej egzaminów maturalnych?

3. Czy Ministerstwo rozważy propozycję uczniów aby znieść część ustną egzaminu maturalnego w przyszłości?

Odpowiedź na interpelację pojawi się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4997