Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przekazania kompetencji zarządzania handlem mocznikiem i melaminą z ZA „Puławy” SA do DKHSA

Interpelacja w sprawie przekazania kompetencji zarządzania handlem mocznikiem i melaminą z ZA „Puławy” SA do DKHSA

Próba osłabienia puławskich Zakładów Azotowych trwa od dłuższego czasu. Tym razem skupiono się na obszarze zarządzania handlem mocznikiem i melaminą. Nie widzę argumentów, jakie przemawiają za odebraniem kompetencji handlu sztandarowymi produktami puławskiej spółki.

Na prośbę pracowników ZA Puławy, skierowałem interpelację do Ministra Aktywów Państwowych:

Szanowny Panie Ministrze,

wpłynęło do mnie pismo, skierowane również do Pana Ministra z informacją jakoby po raz kolejny podejmowane są działania, mające na celu znaczne ograniczenie funkcjonowania Zakładów Azotowych „Puławy” SA, które są bez wątpienia największym zakładem w grupie kapitałowej Grupa Azoty SA.

Pismem z dnia 4 lutego 2020 roku rada pracowników, działająca w puławskiej spółce, otrzymała celem wydania opinii projekt zmian organizacyjnych do Szczegółowej Organizacji Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro oraz Pionu Handlu. Istotą tych zmian ma być przekazanie do wyżej wymienionego departamentu korporacyjnego zarządzania handlem mocznikiem i melaminą. Ma się to dokonać poprzez utworzenie Działu Sprzedaży Melaminy i Mocznika w Biurze Sprzedaży Produktów Chemicznych DKHSA.

Według pracowników puławskich Azotów, takie działania są wymierzone w Zakłady Azotowe „Puławy” SA oraz zdecydowanie szkodzą interesom puławskiej spółki. Spółka straci kontrolę nad ważnym obszarem swojej działalności, tj. obrotem mocznikiem i melaminą – jednymi ze swoich sztandarowych produktów. Takie działania wyglądają na nic innego, jak próbę odebrania kompetencji pozostających do tej pory w obszarze Pionu Handlu spółce ZA „Puławy” SA. Tym samym puławskie służby stracą wpływ na to komu i za ile sprzedaje się jedne z ważniejszych puławskich produktów, z których dochód ma duże przełożenie na wynik finansowy puławskiej spółki.

Planowane zmiany mają rzekomo przynieść korzyści wspólnej polityki handlowej, co w ocenie pracowników jest jedynie przykrywką wzbudzającą poważne wątpliwości i zastrzeżenia.

W związku z tym, proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jaki jest cel przekazania zarządzania handlem mocznikiem i melaminą do Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro oraz Pionu Handlu?
  2. Jakie koszty poniesie Grupa Azoty SA w związku z utworzeniem Działu Sprzedaży Melaminy i Mocznika w Biurze Sprzedaży Produktów Chemicznych DKHSA?
  3. Jakie są racjonalne powody odbierania dotychczasowych kompetencji puławskiemu Pionu Handlu na rzecz utworzenia nowego działu sprzedaży DKHSA w zakresie sprzedaży melaminy i mocznika?
  4. Czy Pan Minister ma zamiar podjąć zdecydowane kroki w celu pozostawienia kompetencji zarządzania handlem mocznikiem i melaminą dla Pionu Handlu ZA „Puławy” SA? Jeżeli nie, to dlaczego?

Z wyrazami szacunku

Jakub Kulesza
Poseł na Sejm RP

Odpowiedź Ministerstwa na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3736