Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie teleporad patronażowych położnych

Interpelacja w sprawie teleporad patronażowych położnych

Narodowy Fundusz Zdrowia przyznał i wypłacił należne placówkom środki za teleporady patronażowe położnych, po czym zmieniając swoje decyzje nakazuje zwracać przyznane wcześniej świadczenia. To dość zaskakująca sytuacja, która powinna zostać jak najszybciej wyjaśniona.

Konsultant Krajowy zaleca aby położne ograniczyły wizyty domowe u kobiet po porodzie, w celu zminimalizowania ryzyka. Jeżeli sytuacja zdrowotna mamy i noworodka pozwala, zaleca się opiekę z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Skoro praca położnych została wykonana, pacjentki skorzystały z teleporad to placówkom powinna przysługiwać zapłata za wykonane świadczenia.

Na prośbę położnych, skierowałem interpelację do Ministra Zdrowia.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

zgłaszają się do mnie osoby prowadzące placówki medyczne w ramach których świadczone są usługi wizyt patronażowych położnych po urodzeniu dziecka w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Zgodnie z opublikowanymi na stronie rządowej zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – dr hab. n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus z dnia z 03.06.2020 roku „w związku z wciąż utrzymującym się ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2, w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19, poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentkami przebywającymi w domach należy utrzymać możliwość wykonywania i rozliczania wizyt/porad położnej, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjentki nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia podopiecznych.”

Narodowy Fundusz Zdrowia przyznał i wypłacił należne placówkom środki za takie wizyty, po czym zmieniając swoje decyzje nakazuje zwracać przyznane wcześniej świadczenia. Praca położnych została wykonana, pacjentki skorzystały z teleporad w związku z tym placówkom powinna przysługiwać zapłata za wykonane świadczenia.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), proszę pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego Narodowy Fundusz Zdrowia najpierw przyznaje i wypłaca środki za teleporady patronażowe położnych a następnie zmienia decyzje i nakazuje placówkom ochrony zdrowia zwrot środków?

2. Czy zmieniły się zalecenia dotyczące teleporad patronażowych położnych i należy z nich zrezygnować na rzecz osobistych odwiedzin położnych w domu pacjentek?

Odpowiedź Ministerstwa pojawi się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8944