Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie zwrotu opłaconych składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

Interpelacja w sprawie zwrotu opłaconych składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

Kara za terminowe opłacanie składek – tak poszkodowani przedsiębiorcy, określają luki w przepisach

Na czym polega problem? ZUS odrzuca wnioski o umorzenie składek za miesiące: kwiecień i maj ponieważ.. składki zostały opłacone w terminie. Problem został szczegółowo opisany w treści interpelacji, jaką skierowałem do Premiera.

Szanowny Panie Premierze,

w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0. brak jest regulacji umożliwiających zwrot nadpłaconych składek za okresy, w których przedsiębiorcy mogli ubiegać się o zwolnienie z ich opłacania. W myśl obowiązującej ustawy ZUS może umorzyć nieopłacone składki za kwiecień i maj.

Art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przewiduje możliwość dla przedsiębiorców do ubiegania się o zwolnienie, a w konsekwencji zwrot opłaconych składek jedynie za miesiąc marzec. Brakuje analogicznej regulacji w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy opłacili już składkę za miesiąc kwiecień i maj i wystąpili z wnioskiem o zwolnienie (a w konsekwencji zwrot) z opłacania składek. Postępowania w takich sprawach są umarzane. Ponadto jeżeli przedsiębiorca posiadał nadpłatę, jest ona automatycznie zaliczana na poczet składek za kwiecień i maj i z tego powodu nie ma możliwości ubiegania się o jej zwrot. Przez tę lukę w ustawie, przedsiębiorcy którzy opłacili składki przed terminem lub posiadali nadpłatę otrzymują decyzję, w której to ZUS odmawia prawa do zwolnienia z opłacania składek.

Problemem jest również sytuacja, w której przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za kwiecień, który nie jest rozpatrywany przed terminem opłacenia obowiązkowych składek  ZUS. W konsekwencji powstaje dla podatnika zaległość, co nie jest spowodowane jego winą a jest następstwem zbyt długiego oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.  Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z pomocy finansowej w ramach „Tarczy antykryzysowej 3.0” konieczne jest, by nie posiadał zaległości w ZUS. Zatem pomimo oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z płacenia składek, opłaca te składki terminowo aby uniknąć zaległości. Terminowe opłacenie składek powoduje odrzucenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. W  jaki sposób Rząd planuje naprawić opisany powyżej błąd spowodowany luką w ustawie, przez który odrzucane są wnioski o zwolnienie składek za kwiecień i maj?

2. Kiedy przedsiębiorcy, którzy mają nadpłaty lub opłacili terminowo składki za kwiecień i maj, będą mogli skorzystać z ich zwolnień, a w konsekwencji zwrotu?

3. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej ZUS samodzielnie zalicza nadpłatę składek na miesiące kwiecień i maj, co skutkuje odmową zwolnienia ze składek?