Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie w sprawie anulowania naboru na dofinansowanie dla przedsiębiorców organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

Zapytanie w sprawie anulowania naboru na dofinansowanie dla przedsiębiorców organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości

Kolejny krok w sprawie anulowania naboru na dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu obostrzeń wprowadzonych ze względu na pandemię.Nie milknie pytanie ” co z awarią systemu?”. Odpowiedzi jednak brak. Sprawę anulowania naboru organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, opisywałem tutaj: https://kulesza.pl/blog/2020/07/22/interwencja-w-sprawie-anulowania-naboru-o-dotacje-dla-przedsiebiorcow-poszkodowanych-pandemia-koronawirusa/

Ze względu na obowiązek nadzoru, jaki sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, nad Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, skierowałem zapytanie do Pani Minister, od której oczekuję wyczerpującego wyjaśnienia tej sprawy. Jestem ciekaw, czy Pani Minister podziela moje zdanie na temat ogłoszenia uzupełniającego naboru dla przedsiębiorców, którym nie udało się złożyć wniosku.

Pełna treść zapytania:

Szanowna Pani Minister,

zgłosili się do mnie pokrzywdzeni przedsiębiorcy, odnośnie anulowania przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości naboru wniosków o dofinansowanie  organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

Naborem wniosków zajmowała się Lubelska Agencja Wspierania  Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogli aplikować o pomoc finansową wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nazwie lsi.2014/lubelskie.pl. Jako potwierdzenie złożenia wniosku wnioskodawca otrzymywał wygenerowane przez w/w system urzędowe poświadczenie złożenia dokumentu. W trakcie naboru wniosków Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości korzystała z serwerów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Pomoc finansową mieli otrzymać mikro i mali przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, którzy zanotowali spadek obrotów wywołany epidemią wirusa COVID 19. O przyznaniu pomocy decydowała kolejność złożenia wniosku. Do rozdysponowania była kwota 74 mln zł.

Pierwsze problemy techniczne z systemem teleinformatycznym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie pojawiły się już w dniu ,w którym planowano rozpoczęcie naboru tj. 15 lipca 2020 r. W związku z powyższym został on przesunięty na dzień 16 lipca 2020 r. na godz. 10.00. Duża liczba wejść na portal spowodowała znaczne spowolnienie działania. Niektórzy spośród wnioskodawców informowali organizatorów naboru  o zaistniałych problemach technicznych drogą mailową i telefoniczną. Jednak przedsiębiorcy składali wnioski, czego dowodem są urzędowe potwierdzenia przyjęcia wniosków.

W dniu naboru, po niecałych 3 godzinach od jego rozpoczęcia, w wypowiedzi dla lokalnych mediów, pani Katarzyna Kędzierska dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości twierdziła, że „nabór trwa i są tacy, którym udało się zalogować w systemie – Wpłynęło kilka tysięcy wniosków na kwotę ok. 50 mln złotych. Po odliczeniu tych zdublowanych mamy ok 1,5 tys. aplikacji Nabór zamkniemy dopiero przy aplikacji na poziomie 140 % . Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania i obciążenia serwerów, ale jak widać złożenie wniosku jest możliwe. Zachęcamy do tego aby próbować (..)“.

Jednak w dniu naboru o godz. 17.00 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pojawił się komunikat o anulowaniu naboru z powodu awarii systemu. Podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim, przedsiębiorcy usłyszeli że przyczyną anulowania naboru była awaria systemu innym razem, że system działał ale był przeciążony. Biorąc pod uwagę zacytowane powyżej słowa pani Dyrektor LAWP, można odnieść wrażenie, że rzeczywiście nie było żadnej awarii systemu.

Kompromisem, który mógłby przywrócić zaufanie obywateli do instytucji publicznej, jest ogłoszenie uzupełniającego naboru jedynie dla podmiotów, którym nie udało się skutecznie przesłać wniosku do Urzędu za pośrednictwem portalu lsi2014.lubelskie.pl, dzięki któremu środki jakie pozostały z anulowanego naboru lub powiększone o dodatkowe środki (o których mówiła pani dyrektor Katarzyna Kędzierska), zostałyby sprawiedliwie rozdysponowane. W rezultacie, szanse przedsiębiorców, którym udało się złożyć wnioski oraz tych którzy z przyczyn technicznych nie mogli wziąć udziału w naborze, zostaną wyrównane.

W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister o objęcie nadzorem sprawy anulowania naboru oraz dokładnego wyjaśnienia przyczyn awarii systemu. Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Na czym dokładnie polegała awaria systemu lsi2014.lubelskie.pl za pośrednictwem którego przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogli składać wnioski o dofinansowanie?
  2. O której godzinie nastąpiła awaria systemu lsi2014.lubelskie.pl?
  3. Jaka pula środków przeznaczona na pomoc lokalnym przedsiębiorcom została rozdysponowana w wyniku naboru?
  4. Jaka liczba poprawnie wypełnionych wniosków została przesłana za pośrednictwem systemu lsi.2014.lubelskie.pl w dniu 16 lipca 2020 r. między godziną 10.00 a 17
  5. Czy według Pani Minister słusznym byłoby wprowadzenie uzupełniającego naboru ale jedynie dla podmiotów, którym nie udało się skutecznie przesłać wniosku do Urzędu za pośrednictwem portalu lsi2014.lubelskie.pl?