Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie wytycznych do tworzenia kryterium regionalnych programów operacyjnych

Interpelacja w sprawie wytycznych do tworzenia kryterium regionalnych programów operacyjnych

Kolejna interwencja w sprawie anulowania naboru przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. LAWP twierdzi, że kryterium „kto pierwszy ten lepszy” zostało narzucone odgórnie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednak w innych województwach przyjęto inne kryteria, które według przedsiębiorców są sprawiedliwe, np. rodzaj branży czy poziom spadku zysków. Czy to oznacza, że Ministerstwo nie narzuciło kryterium „kto pierwszy ten lepszy”odgórnie? Czy można było przeprowadzić nabór w inny sposób? Na te pytanie powinno odpowiedzieć Ministerstwo:

Szanowna Pani Minister,

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości przeprowadziła drugi nabór wniosków o dofinansowanie organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działania 3.7 wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw. Pierwszy nabór został anulowany w dniu jego uruchomienia.

Zgłosili się do mnie przedsiębiorcy, którzy czują się pokrzywdzeni sposobem realizacji całego projektu gdyż uważają, że kryteria przystąpienia do programu, opierające się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” są krzywdzące i nieuczciwe.

Pierwszy nabór został anulowany ze względu na problemy techniczne, pomimo, że wielu przedsiębiorcom udało się złożyć wnioski. W drugim naborze również wystąpiły te same problemy ze złożeniem wniosków oraz dodatkowo system przyjmował wnioski przed czasem uruchomienia naboru, tj. przed godziną 10.00. Pomimo tego, nabór uznano za ważny i przeprowadzony prawidłowo. Środki finansowe zostały przyznane.

Przedsiębiorcy domagają się anulowania drugiego naboru i przeprowadzenia projektu w sposób sprawiedliwy dla wszystkich czyli zmieniając zasady przyznawania środków. Przedsiębiorcy przywołują przykład województwa mazowieckiego, w którym to kryterium przyznania środków był poziom spadku obrotów firmy czy rodzaj prowadzonej działalności. Organizatorzy programu w województwie lubelskim twierdzą, że to Ministerstwo narzuciło z góry zastosowanie kryterium „kto pierwszy ten lepszy” w przedmiotowym projekcie i nie było możliwości wprowadzenia innych zasad przyznawania środków dla przedsiębiorców.

W związku z powyższym, bardzo proszę Panią Minister o odpowiedź na kluczowe pytania:

  1. Jakie wytyczne opracowało Ministerstwo do tworzenia kryterium regionalnych programów operacyjnych?
  2. Czy Zarząd Województwa Lubelskiego oraz Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości mogła zastosować inne kryterium niż to na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy?
  3. Czy zasada przyznawania pomocy finansowej „kto pierwszy ten lepszy” została odgórnie narzucona przez Ministerstwo?

Link do odpowiedzi zostanie umieszczony w tym miejscu, po jej otrzymaniu.