Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie w sprawie wpisania instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Puławach na listę Ministra Klimatu

Zapytanie w sprawie wpisania instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Puławach na listę Ministra Klimatu

Prezydent Miasta Puławy wnosi o wpisanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Puławach na listę Ministra Klimatu.

Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Puławach obniży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 6 – 7 zł miesięcznie mieszkańcom miasta i gmin ościennych.

Na prośbę Puławian, skierowałem zapytanie do Ministra Klimatu:

Szanowny Panie Ministrze,

Prezydent Miasta Puławy wnosi o wpisanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Puławach na listę Ministra Klimatu. Wpis ten niezbędny jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

W chwili obecnej, sytuacja w obszarze gospodarki odpadami na terenie Puław wymusiła drastyczne podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców. Niestety problem z palnymi pozostałościami po sortowaniu odpadów komunalnych wciąż narasta. Koszt zagospodarowania tej frakcji odpadów przewyższa już ceny odpadów przyjmowanych do zagospodarowania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. Taka sytuacja spowoduje kolejne podwyżki za gospodarowanie odpadami i ogromne niezadowolenie społeczeństwa.

Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Puławach spowoduje domknięcie systemu (circular economy) oraz obniży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 6 – 7 zł miesięcznie mieszkańcom miasta i gmin ościennych.

W związku z powyższym, zwracam się do pana Ministra z następującym pytaniem:

1. Czy istnieje możliwość wpisania instalacji do termicznego przekształcania odpadów w Puławach na listę Ministra Klimatu?

2. Jeżeli tak, to w jakim terminie?

3. Jeżeli nie, to z jakich powodów?

Odpowiedź Ministerstwa po opublikowaniu na stronie Sejmu, będzie dostępna w tym miejscu.