Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie w sprawie zamiaru likwidacji oddziału celnego w Puławach

Zapytanie w sprawie zamiaru likwidacji oddziału celnego w Puławach

O likwidację Oddziału Celnego w Puławach, Puławianie martwią się od dawna.

W 2017 roku podejmowałem interwencję poselską kierując zapytanie do Ministra Finansów https://kulesza.pl/blog/2017/10/23/interpelacja-sprawie-zamiaru-likwidacji-oddzialu-celnego-pulawach/

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Walczak zapewnił, że Ministerstwo Finansów nie planuje likwidacji Oddziału Celnego w Puławach. Czy coś się zmieniło od tamtego czasu?

Na prośbę obywateli skierowałem kolejne zapytanie do Ministra Finansów:

Szanowny Panie Ministrze,

wpłynęły do mnie informacje na temat Nowego Modelu Odpraw Celnych, który docelowo zakłada likwidację Oddziału Celnego w Puławach. Głosy o wprowadzeniu nowego modelu pojawiały się już w sierpniu, powodując zaniepokojenie przedsiębiorców i mieszkańców.

Puławy jako silny ośrodek przemysłowy corocznie eksportuje szereg materiałów stałych i chemicznych wytworzonych na terenach miasta. Skupienie produkcji, dystrybucji i odprawy celnej na jednym obszarze jest bardzo dużym ułatwieniem i zapewnieniem prawidłowej logistyki dla przedsiębiorców prowadzących swą działalność w Puławach. Puławy nie znajdują się na mapie silnego obszaru gospodarczego wobec czego, walka o pozycję na rynkach zagranicznych jest niezmiernie ważna w utrzymaniu ciągłości sprzedaży i miejsc pracy. Likwidacja Oddziału Celnego w Puławach byłaby dużym ciosem w wypracowany przez lata system pracy producentów i przewoźników.

Przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu puławskiego, w zapowiadanych rozwiązaniach widzą zagrożenie dla swojego biznesu i utrzymania miejsc pracy. Niewątpliwie, zachowanie dotychczasowej struktury na terenie Puław utrzyma stabilność gospodarczą regionu.

W odpowiedzi z dnia 27 października 2017 r. na moją interpelację nr 16234, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Walczak zapewnił, że Ministerstwo Finansów nie planuje likwidacji Oddziału Celnego w Puławach.

W związku z powyższym, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy prawdą jest, pomimo zapewnień w 2017 roku,  że Oddział Celny w Puławach zostanie zlikwidowany?

2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to czy Ministerstwo jest świadome zagrożeń zgłaszanych przez obywateli, jakie nastąpią w skutek likwidacji Oddziału Celnego w Puławach?

Odpowiedź Ministerstwa, po opublikowaniu na stronie Sejmu RP, będzie dostępna w tym miejscu.