Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przedłużonego czasu procedowania wniosków o wpis do księgi wieczystej

Interpelacja w sprawie przedłużonego czasu procedowania wniosków o wpis do księgi wieczystej

Obywatele skarżą się na czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Czas oczekiwania na wpis, w zależności od obłożenia sądu wnioskami, waha się od 3 do nawet 8 miesięcy, a bywa, że w niektórych miastach okres ten wynosi nawet 1 rok. W najgorszej sytuacji są obywatele, którzy oczekują na wpis hipoteki do działu IV księgi wieczystej. Banki praktykują podwyższenie marży od momentu udzielenia kredytu do czasu ujawnienia hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. Koszty mogą sięgnąć nawet do wysokości miesięcznej raty kredytu.

Skierowałem w tej sprawie interpelację do Ministra Sprawiedliwości:

Szanowny Panie Ministrze,

obywatele skarżą się na znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Czas oczekiwania na wpis, w zależności od obłożenia sądu wnioskami, waha się od 3 do nawet 8 miesięcy, a bywa, że w niektórych miastach okres ten wynosi nawet 1 rok.

Problem ten dotyka szczególnie osób, które oczekują na wpis hipoteki do działu IV księgi wieczystej. Banki praktykują podwyższenie marży od momentu udzielenia kredytu do czasu ujawnienia hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. W praktyce w zależności od długości oczekiwania na ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej, obywatel ponosi bardzo duży koszt, nawet w wysokości dodatkowej raty kredytu. Reasumując, obywatele ponoszą koszty, które wynikają z wydłużonego procesowania wniosków przez sądy wieczystoksięgowe.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie są powody wydłużonego czasu oczekiwania na wpis do księgi wieczystej?

2. Jaki jest średni czas oczekiwania na dokonanie wpisu do księgi wieczystej w poszczególnych sądach rejonowych w całej Polsce (na dzień odpowiedzi na interpelację)?

3. Czy Ministerstwo ma zamiar pochylić się nad tym problemem, a jeżeli tak to jakie działania ma zamiar wdrożyć, aby doprowadzić do możliwie najkrótszego czasu oczekiwania na wpis do księgi wieczystej?

Odpowiedź Ministerstwa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=15711

Sądząc po odpowiedzi, winna jest ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz epidemia covid-19. Kiedy sytuacja powróci do normy? Nadal nie wiemy. Obywatel musi czekać i płacić.  Przykre wnioski.