Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie obowiązku utylizacji leków z powodu cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

Interpelacja w sprawie obowiązku utylizacji leków z powodu cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

Mamy bardzo złą sytuację na rynku aptecznym. Do tej pory zostało zlikwidowane ponad 1300 aptek. Kolejne postępowania są w toku.

W tym całym procederze nie powinno się pomijać faktu utylizacji leków, co jest obowiązkiem aptek po ich zamknięciu. Wśród tych leków są również te, które znajdują się na wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieją mechanizmy, które mogą zapobiec takiemu marnotrawstwu. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia.

Niestety nie spotkałem się z taką praktyką. Dlaczego? Należy to wyjaśnić. W tym celu skierowałem interpelację poselską do Ministra Zdrowia:

Szanowny Panie Ministrze,

obecnie masowo toczą się postępowania, prowadzone przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne, mające na celu cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. Od momentu wydania prawomocnej decyzji o cofnięciu zezwolenia, nie ma możliwości zbycia produktów leczniczych, w wyniku czego właściciel apteki musi zutylizować wszystkie leki. Warto podkreślić, że wśród tych leków są również te, które znajdują się na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381), w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może wydać zgodę na zbycie do hurtowni farmaceutycznej, apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, znajdujących się w aptece w dniu wygaśnięcia zezwolenia. W sprawach zgłoszonych do mojego biura, nie spotkałem się z ani jedną decyzją WIF, w której zawarto zgodę na zbycie leków do innych, uprawnionych podmiotów. WIF bardzo często w swoich decyzjach powołuje się na dobro pacjentów oraz dostępność leków, szczególnie tych zagrożonych brakiem dostępności. Jednocześnie WIF odmawia zgody na zbycie leków po wydaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki. Utylizacja leków, które mogłyby trafić do pacjentów, wydaje się być niczym innym jak ich marnotrawieniem.

W związku z powyższym, proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego pozwala się na utylizację leków, nawet tych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
  2. Czy według Ministerstwa, zbycie leków po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki, nie powinno być czynnością obligatoryjnie dozwoloną, pod odpowiednią kontrolą? Jeżeli nie to dlaczego?
  3. Dlaczego WIF w swoich decyzjach o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki, nie zezwala na zbycie leków do innych uprawnionych podmiotów?
  4. W jakim terminie od wydania przez WIF a następnie przez GIF decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o pozwolenie na zbycie leków, aby jego wniosek nie spotkał się z odmową?

Odpowiedź Ministerstwa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16428