Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie realnego wdrożenia w Polsce programu budowy elektrowni jądrowych

Interpelacja w sprawie realnego wdrożenia w Polsce programu budowy elektrowni jądrowych

Obywatele dopytują, na jakim etapie jest program realnego wdrożenia w Polsce programu budowy elektrowni jądrowych.

Skierowałem interpelację poselską do Ministra Aktywów Państwowych:

Szanowny Panie Ministrze,

działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) oraz będąc zobligowanym przez obywateli, kieruję do Pana Ministra poniższe pytania odnoszące się do realnego wdrożenia w Polsce programu budowy elektrowni jądrowych.

  1. Jakie są zasadnicze punkty umowy międzyrządowej na prace przygotowawcze i projektowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce, czy będzie ona obejmować zestawienie porównawcze innych reaktorów niż oferowane przez firmy amerykańskie i jaki jest koszt realizacji tej umowy ze strony polskiej?
  2. Kiedy będą opublikowane raporty oceny środowiskowej i lokalizacyjnej elektrowni jądrowej na Pomorzu, skoro wiadomo, że prace rozpoczęte zostały w 2014 roku przez firmę Worley-Parsons a następnie umowa z nią została zerwana co spowodowało wystąpienie na drogę sądową do spółki PGE EJ1 o odszkodowanie? Jaka firma jest obecnie wykonawcą tych raportów i kiedy można spodziewać się ich opublikowania?
  3. Jakie prace i jakim kosztem zostały zrealizowane przez tzw. inżyniera kontraktu na podstawie umowy zawartej w 2014 roku przez Spółkę PGE EJ1 z brytyjską firmą AMEC Nuclear UK (obecnie nazwa zmieniona po wielu przekształceniach własnościowych)?
  4. Jak został zrealizowany ilościowo i jakościowo harmonogram szkolenia specjalistów (wzmocnienia kadrowego) w Państwowej Agencji Atomistyki rozpoczęty w 2011 roku? Jakie są zamierzenia/plany w tym zakresie na przyszłość?
  5. Jakie są wyniki ilościowe zrealizowanych od 2011 roku szkoleń specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej przez wyższe uczelnie (studia regularne i podyplomowe) oraz jakie są zamierzenia na przyszłość?
  6. Jakie są wyniki prac powołanego w 2018 roku w Ministerstwie Energii zespołu ds. opracowania zmian w specustawie jądrowej?

Odpowiedź Ministerstwa: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18665