Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interwencja w Szpitalu Powiatowym w Radomsku ws. separacji noworodków od matek i wstrzymania porodów rodzinnych

Interwencja w Szpitalu Powiatowym w Radomsku ws. separacji noworodków od matek i wstrzymania porodów rodzinnych

Szpital Powiatowy w Radomsku to kolejny szpital, co do którego otrzymałem skargi odnoszące się do sfery opieki okołoporodowej.

Odnośnie możliwości odbywania porodów rodzinnych, nie mam informacji czy szpital posiada na to odpowiednie warunki. Dlatego w pierwszej kolejności zapytałem o przyczyny zawieszenia porodów rodzinnych.

Separacja noworodków od matek jest procederem, który w żadnym wypadku nie powinien mieć miejsca. O ile zawieszenie porodów rodzinnych można tłumaczyć brakiem warunków technicznych, o tyle nic niw wytłumaczy procederu odebrania dziecka matce wbrew jej woli. A zarzuty wobec szpitala są dość poważne. Rodzice małych pacjentów twierdzą, że w Szpitalu stosuje się całkowitą i przymusową separację noworodków od matek, trwającą bezwzględnie 10 dni. Personel Szpitala twierdzi, że matka nie ma prawa do oświadczenia o braku zgody na izolację dziecka w przypadku pozytywnego wyniku testu na covid-19 u matki. W takim przypadku dziecko jest odbierane matce tuż po porodzie, bez możliwości zabrania dziecka do domu nawet przez inną zdrową osobę.

Tę sprawę należy bezwzględnie wyjaśnić. Skierowałem pismo do Dyrektora Szpitala z żądaniem wyjaśnień. Przy okazji, w ramach kontroli poselskiej zadałem dodatkowe pytania.

Pismo do Szpitala: Szpital Powiatowy w Radomsku – standardy opieki okołoporodowej

Na dzień publikacji postu, nie otrzymałem odpowiedzi od Dyrekcji. Nie pozostawię jednak tej sprawy w milczeniu. W przypadku braku odpowiedzi, podejmę kolejne kroki.

Odpowiedź Szpitala: Odpowiedź Szpitala Powiatowego w Radomsku ws. wstrzymania porodów rodzinnych.