Przejdź do treści
  • 5 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcji Weterynaryjnej wobec hodowli norek amerykańskich w Polsce

Interpelacja w sprawie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcji Weterynaryjnej wobec hodowli norek amerykańskich w Polsce

Hodowcy zwierząt futerkowych w Polsce, zgłosili się do mnie z prośbą o interwencję w związku z działaniami nadzorowanej przez Ministerstwo Rolnictwa Inspekcji Weterynaryjnej, związanymi ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wśród populacji norek amerykańskich.

Na jednej z ferm norek amerykańskich w okolicach Kartuz w województwie pomorskim wykryte zostały przypadki występowania wirusa SARS-CoV-2. Służby weterynaryjne po wykryciu wirusa u czterech spośród prawie sześciu tysięcy zwierząt zdecydowały o wybiciu całej populacji fermy. Hodowca zgłaszał Inspekcji Weterynaryjnej liczne nieprawidłowości przy przeprowadzaniu tych badań, jednakże Inspekcja nie zdecydowała się przychylić do wniosku o ponowne przebadanie norek pod kątem obecności koronawirusa. Skutkiem decyzji Inspekcji są milionowe straty finansowe hodowcy, które spowodować mogą jego bankructwo.

Zwróciłem się do Ministerstwa z licznymi pytaniami od hodowców, które zawarłem w interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana w związku ze zgłoszeniem otrzymanym od hodowców zwierząt futerkowych. Zwrócili się oni z prośbą o interwencję w związku z działaniami nadzorowanej przez Ministerstwo Rolnictwa Inspekcji Weterynaryjnej, związanymi ze zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wśród populacji norek amerykańskich. Na jednej z ferm norek amerykańskich w okolicach Kartuz w województwie pomorskim wykryte zostały przypadki występowania wirusa SARS-CoV-2. Służby weterynaryjne po wykryciu wirusa u czterech spośród prawie sześciu tysięcy zwierząt zdecydowały o wybiciu całej populacji fermy. Hodowca zgłaszał Inspekcji Weterynaryjnej liczne nieprawidłowości przy przeprowadzaniu tych badań, jednakże Inspekcja nie zdecydowała się przychylić do wniosku o ponowne przebadanie norek pod kątem obecności koronawirusa. Skutkiem decyzji Inspekcji są milionowe straty finansowe hodowcy, które spowodować mogą jego bankructwo.

Działania Inspekcji Weterynaryjnej są niezrozumiałe nie tylko dla hodowców, ale również dla opinii publicznej. Zwierzęta miały ogromną wartość rynkową, a zgodnie z aktualnymi przepisami hodowcy nie przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa. Przedsiębiorca już zapowiedział, że będzie dochodził swoich praw w tym zakresie przed sądem. W tym kontekście przywoływana jest podobna sytuacja, która miała miejsce w Danii. Doszło tam do masowego wybijania stad zwierząt futerkowych pod pozorem zwalczania koronawirusa.  Po czasie okazało się jednak, że działania te było niezgodne z prawem i w konsekwencji rząd duński  zmuszony był do wypłacenia hodowcom odszkodowania w wysokości, w przeliczeniu na złotówki, ponad dwóch miliardów złotych1

Polscy hodowcy są zdania, że działania Inspekcji Weterynaryjnej nie zostały poprzedzone rzetelnymi badaniami i analizami. Przywołują również, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stwierdzono póki co w Polsce żadnych przypadków występowania mutacji wirusa SARS CoV-2 wśród populacji norek amerykańskich. Kwestionowany jest także fakt posiadania przez Ministerstwo Zdrowia danych, dowodzących tego, że w Polsce dochodziło i dochodzi do przypadków zarażenia się wirusem SARS CoV-2 przez człowieka bezpośrednio od norek amerykańskich lub innych zwierząt. Nie ma też informacji o tym, by pracownicy zatrudnieni na fermach, którzy mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami są szczególnie narażeni na zarażenie się wirusem.

Hodowcy zwierząt futerkowych i rolnicy są niezwykle zaniepokojeni działaniami Ministerstwa Rolnictwa, szczególnie z uwagi na ostatnie doniesienia naukowe. Zgodnie z nimi mutacja wirusa SARS CoV-2 występuje wśród populacji trzody chlewnej.2 Z tego względu poważnie obawiają się, że Ministerstwo Rolnictwa przy potwierdzonym przypadku zarażenia się trzody chlewnej wirusem SARS CoV-2 nakaże wybicie stad polskiej trzody chlewnej. Polscy hodowcy oczekują, by działania w sprawie norek amerykańskich, zwierząt hodowlanych i zwierząt wolno żyjących podejmowane przez Ministra Rolnictwa oraz służby weterynaryjne, które on nadzoruje poprzedzone były rzetelnymi analizami i by były oparte na naukowych podstawach. Chcą by działania inspekcji i służb były przejrzyste oraz poddane odpowiedniej kontroli.

Reagując na apel hodowców, zwracam się do Pana Ministra Zdrowia z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Ile mutacji wirusa SARS CoV-2 2 pochodzących od norek amerykańskich hodowanych w Polsce stwierdzono do chwili obecnej na terenie naszego kraju?
  2. Czy w Polsce do chwili obecnej stwierdzono występowanie „duńskiej”, pochodzącej od norek amerykańskich, mutacji wirusa SARS CoV-2?
  3. Czy w okresie od października 2020 do lutego 2021, na którejkolwiek fermie norek amerykańskich działających w Polsce stwierdzono zarażenie wirusem SARS CoV-2 u któregokolwiek z pracowników mających bezpośredni kontakt ze zwierzętami? O ilu takich przypadkach wie Ministerstwo Zdrowia?
  4. Ilu pracowników ferm norek amerykańskich zmarło w wyniku zarażenia się̨ wirusem SARS CoV-2 lub jego ewentualnymi odzwierzęcymi mutacjami?
  5. Czy w rejonach, w których położone są̨ fermy norek amerykańskich w Polsce wykryta została większa zachorowalność́ na koronawirusa SARS CoV-2?
  6. Na której pozycji znajdują̨ się̨ fermy norek amerykańskich, według listy miejsc najbardziej podatnych na rozprzestrzenianie się̨ koronawirusa SARS CoV-2?
  7. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada badania lub statystyki, wskazujące, że pracownicy ferm, na których hodowane są̨ norki amerykańskie są̨ bardziej narażeni na zarażenie się̨ wirusem SARS CoV-2? Na którym miejscu spośród wszystkich zawodów mających potencjalny zwiększony kontakt z wirusem znajdują̨ się̨ hodowcy norek amerykańskich i ich pracownicy?
  8. U ilu z pracowników zatrudnionych na fermach norek w Polsce, a mających bezpośredni kontakt ze zwierzętami, stwierdzono zarażenie się wirusem SARS CoV-2 bezpośrednio od norek amerykańskich? Czy Minister Zdrowia dysponuje badaniami potwierdzającymi jakikolwiek taki przypadek?
  9. Czy Minister Zdrowia uważa, że wybijanie stad norek amerykańskich w obecnej sytuacji jest zasadne pod względem rozprzestrzeniania się̨ wirusa SARS CoV-2? Jeżeli tak, to czy zamierza Pan Minister rekomendować depopulację norki amerykańskiej dziko żyjącej, tak aby wyeliminować́ potencjalny rezerwuar dla mutacji wirusa SARS CoV-2 w organizmach tych zwierząt?

Odpowiedź Ministerstwa na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=20487