Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach

Interpelacja w sprawie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego poinformował, że w celu poprawy wykorzystania zasobów kadrowych do obsługi obrotu towarowego za granicą, likwiduje Oddział Celny w Puławach w II połowie 2021 r.

Zamiar likwidacji Oddziału Celnego w Puławach był przedmiotem moich poprzednich interpelacji. W tym czasie pojawiło się wiele aspektów, wzbudzających wątpliwości co do słuszności oraz rzeczywistych celów likwidacji OC w Puławach.

Będąc zobligowany przez obywateli, skierowałem interpelację do Ministra Finansów:

Szanowny Panie Ministrze,

dnia 16.03.2021 r. na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej została zamieszczona „Informacja w sprawie planowanej zmiany struktury Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej”.  Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego poinformował, że w celu poprawy wykorzystania zasobów kadrowych do obsługi obrotu towarowego za granicą, likwiduje Oddział Celny w Puławach w II połowie 2021 r.

Zamiar likwidacji Oddziału Celnego w Puławach był przedmiotem moich poprzednich interpelacji. Już w 2017 roku w Interpelacji nr 16234 z dnia 09.10.2017 zadałem wprost pytanie, czy planuje się zlikwidowanie Oddziału Celnego w Puławach. Uzyskałem odpowiedź, że „prowadzone obecnie w resorcie finansów działania nie mają na celu likwidacji oddziałów celnych, lecz wyłącznie zmianę w modelu ich funkcjonowania”. Jednak zamiar likwidacji Oddziału nie zniknął, na skutek czego skierowałem Zapytanie nr 1660 z dnia 12.10.2020 r. Ponownie zapytałem o zamiar likwidacji Oddziału Celnego w Puławach oraz o to czy Pan Minister jest świadomy zagrożeń zgłaszanych przez obywateli jakie nastąpią w skutek likwidacji Oddziału. W odpowiedzi poinformowano mnie, że harmonogram realizacji optymalizacji struktury organizacyjnej obszaru odpraw celnych nie przewiduje likwidacji puławskiego Oddziału. Zapewniono wtedy, że dalsze prace nad optymalizacją struktury obszaru odpraw celnych będą prowadzone w pełnej konsultacji z przedsiębiorcami i z uwzględnieniem ich słusznego interesu.

W związku z podjęciem decyzji o całkowitej likwidacji Oddziału Celnego w Puławach, proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego podjęto decyzję o całkowitej likwidacji Oddziału Celnego w Puławach?
  2. Kiedy były przeprowadzane zapowiadane konsultacje z przedsiębiorcami i w jaki sposób przebiegły, skoro podjęto decyzję o likwidacji Oddziału?
  3. Czy Ministerstwo bierze pod uwagę specyfikę Puław oraz liczbę funkcjonujących podmiotów gospodarczych na ziemi puławskiej, opolskiej i ryckiej?
  4. Czy Ministerstwo jest świadome zagrożeń zgłaszanych przez obywateli, jakie nastąpią wskutek likwidacji Oddziału Celnego w Puławach?
  5. Jaki słuszny interes przedsiębiorców dostrzeżono, skoro podjęto decyzję o likwidacji Oddziału?
  6. Czy Ministerstwo rozważyło ryzyko likwidacji wielu miejsc pracy a tym samym wzrost bezrobocia i zahamowanie rozwoju gospodarczego w województwie lubelskim? Jakie dane Ministerstwo posiada na ten temat?
  7. Czy Ministerstwo rozważyło, że po likwidacji Oddziału, konieczność przemieszczania się do Lublina lub Białej Podlaskiej przez przedsiębiorców powiatów: puławskiego, ryckiego i opolskiego, będzie stanowić dla nich poważne utrudnienia w dostępie do służb celnych? Jakie dane Ministerstwo posiada na ten temat?
  8. Co Ministerstwo ma do zaproponowania wszystkim pokrzywdzonym którzy sprzeciwiają się  likwidacji Oddziału Celnego w Puławach?

Odpowiedź Ministerstwa: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=22195