Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Zapytanie ws. postępowania dot. wpisania do rejestru zabytków zespołu budynków „Domu Chemika” w Puławach

Zapytanie ws. postępowania dot. wpisania do rejestru zabytków zespołu budynków „Domu Chemika” w Puławach

Spór o przebudowę „Domu Chemika” w Puławach ma niestety swój dalszy ciąg. Obecnie toczy się postępowanie w przedmiocie wpisania budynku do rejestru zabytków.

Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” oraz zbudowanie nowoczesnej Mediateki, jest długo wyczekiwaną przez mieszkańców Puław, inwestycją. Niestety przez działania kilku osób z warszawskiego stowarzyszenia, została wstrzymana. Obecnie toczy się postępowanie, prowadzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w przedmiocie oceny wartości zabytkowych budynków Domu Chemika. Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu, przez co jest związane terminami na zakończenie inwestycji.

Czas jest tutaj niezwykle ważny. Prezydent Miasta Puławy wyraża nadzieję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone, aby planowana inwestycja mogła ruszyć jak najszybciej. Ja również zwróciłem się do Pana Ministra w tej sprawie. Treść zapytania, jakie złożyłem:

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana Ministra w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego zespołu budynków „Domu Chemika” w Puławach, którego przedmiotem jest ocena ich wartości zabytkowych.

Prezydent Miasta Puławy słusznie zwrócił uwagę, że ze względu na aktualny stan faktyczny budynków, które zostały poddane całkowitej przebudowie i nie są przez to przydatnym dowodem w sprawie, prowadzone ponownie postępowanie konserwatorskie powinno zostać w całości umorzone na podstawie art. 105  § 1 KPA jako bezprzedmiotowe.

Jako przedstawiciel mieszkańców Puław pragnę podkreślić, że modernizacja POK „Dom Chemika” jest niezwykle istotna dla tutejszej społeczności lokalnej. Już od kilku lat mieszkańcy sygnalizują potrzebę partycypowania w dobrach kultury. W planach Miasta Puławy, oprócz zmodernizowania i ulepszenia POK „Dom Chemika”, jest stworzenie nowoczesnej Mediateki, wyczekiwanej przez Puławian.

Bardzo istotny jest fakt, że Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania „Mediateki” ze środków unijnych w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020”. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 4 mln zł. Realizacja rzeczowa powinna zostać zakończona do dnia 30 października 2022 r. Obecna sytuacja prawna i przestój w realizacji inwestycji może spowodować utratę tego dofinansowania. Zatem czas, który upływa jest tutaj niezwykle istotny.

Mając na względzie powyższe, bardzo proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:

  1. Na jakim etapie jest prowadzone przez Pana Ministra przedmiotowe postępowanie administracyjne?
  2. Czy jest szansa, że w niedługim czasie postępowanie zostanie zakończone? Jeżeli tak to kiedy?

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna w tym miejscu, po opublikowaniu na stronie Sejmu.