Przejdź do treści
  • 5 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przetargu na obsługę wniosków wizowych dla obywateli Ukrainy

Interpelacja w sprawie przetargu na obsługę wniosków wizowych dla obywateli Ukrainy

Obywatele zgłosili mi sprawę przetargu na obsługę wniosków wizowych dla obywateli Ukrainy chcących przyjechać do Polski. O niejasnościach wokół tego przetargu pisały niedawno media.

Z uwagi na to, że liczba osób ubiegających się o polską wizę przekracza możliwości polskich placówek konsularnych w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Łucku, Odessie i Winnicy, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie korzysta z pomocy komercyjnej firmy. Firma ta przyjmuje aplikacje wizowe i wypełnia formalności w imieniu składających wizę obywateli Ukrainy. Koszty tych procedur są po stronie wnioskodawców, którzy chcą wjechać do Polski. W tej chwili umowę z polską ambasadą w Kijowie na obsługę wniosków wizowych ma hinduska firma VF Consulting Services LLC, która działa na rynku w Indiach.

28 grudnia 2020 r. Ambasada RP w Kijowie rozpisała przetarg na „usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie”. Do przetargu przystąpiło pięć podmiotów, w tym firma VF Consulting Services LLC. Dziennikarze opisujący ten przetarg dotarli do kopii dokumentów, które Ambasada RP w Kijowie wysłała do spółki VF Consulting Services LLC niedługo po rozpoczęciu tego postępowania. Pracownicy Ambasady piszą: „chcielibyśmy wyrazić nasze szczere uznanie dla VFCS i jej pracowników za zaangażowanie i ciągłe starania w osiąganiu wysokiego poziomu obsługi i satysfakcji klientów. Oczekujemy kontynuacji naszych udanych relacji biznesowych”.

Zastanawiający jest fakt, że Ambasada RP w Kijowie wystawiła list referencyjny spółce, która bierze udział w przetargu na obsługę wniosków wizowych realizowanemu przez tę samą ambasadę. Co więcej z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa niepokojąco brzmi sformułowanie „oczekujemy kontynuacji naszych udanych relacji biznesowych”. Konieczne jest podkreślenie, że ww. sformułowanie znalazło się w liście referencyjnym w momencie trwania przetargu, w którym wspomniana spółka bierze udział.

W celu wyjaśnienia tych okoliczności, skierowałem interpelację do Ministra Spraw Zagranicznych:

Szanowny Panie Ministrze,

zwracam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie sprawy przetargu na obsługę wniosków wizowych dla obywateli Ukrainy chcących przyjechać do Polski. O niejasnościach wokół tego przetargu pisały niedawno media. Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co roku do Polski legalnie wjeżdża ok. 800 tys. Ukraińców. Z uwagi na to, że liczba osób ubiegających się o polską wizę przekracza możliwości polskich placówek konsularnych w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Łucku, Odessie i Winnicy, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie korzysta z pomocy komercyjnej firmy. Firma ta przyjmuje aplikacje wizowe i wypełnia formalności w imieniu składających wizę obywateli Ukrainy. Koszty tych procedur są po stronie wnioskodawców, którzy chcą wjechać do Polski. W tej chwili umowę z polską ambasadą w Kijowie na obsługę wniosków wizowych ma hinduska firma VF Consulting Services LLC, która działa na rynku w Indiach.

28 grudnia 2020 r. Ambasada RP w Kijowie rozpisała przetarg na „usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie”. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi: 314 297 027,20 zł brutto, tj. 73 617 929,69 EUR brutto.

Do przetargu przystąpiło pięć podmiotów, w tym firma VF Consulting Services LLC. Dziennikarze opisujący ten przetarg dotarli do kopii dokumentów, które Ambasada RP w Kijowie wysłała do spółki VF Consulting Services LLC niedługo po rozpoczęciu tego postępowania tj. 5 stycznia 2021r[1]. Pracownicy Ambasady piszą: „chcielibyśmy wyrazić nasze szczere uznanie dla VFCS i jej pracowników za zaangażowanie i ciągłe starania w osiąganiu wysokiego poziomu obsługi i satysfakcji klientów. Oczekujemy kontynuacji naszych udanych relacji biznesowych”.

Zastanawiający jest fakt, że Ambasada RP w Kijowie wystawiła list referencyjny spółce, która bierze udział w przetargu na obsługę wniosków wizowych realizowanemu przez tę samą ambasadę. Co więcej z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa niepokojąco brzmi sformułowanie „oczekujemy kontynuacji naszych udanych relacji biznesowych”. Konieczne jest podkreślenie, że ww. sformułowanie znalazło się w liście referencyjnym w momencie trwania przetargu, w którym wspomniana spółka bierze udział.

5 marca 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „usługi przyjmowania wniosków wizowych”. Z informacji medialnych wynika, że oferta spółki VF Consulting Services LLC nie jest najkorzystniejsza. Do dnia dzisiejszego nie ogłoszono zwycięzcy ani nie podpisano umowy z żadnym z oferentów.

W związku z powyższymi wątpliwościami proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego do tej pory nie ogłoszono zwycięzcy przetargu, skoro oferty otwarto ponad miesiąc temu? Jaki jest powód tej zwłoki?
  2. Czy kryteria i punktacja przetargu są jednoznaczne, czy dopuszczają arbitralność wyboru zwycięzcy?
  3. Czy polskie służby (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna) powinny mieć wgląd w dane gromadzone przez firmę obsługującą wnioski wizowe obywateli Ukrainy? Czy zwycięzca przetargu będzie udostępniać te dane?
  4. Czy Ambasada RP w Kijowie zamierza zapewnić polskim służbom dostęp do bazy danych wniosków wizowych przygotowywanych przez zewnętrzną firmę? Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, dlaczego?
  5. Czy przetarg na „usługi przyjmowania wniosków wizowych oraz wniosków o zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Ukrainie” został objęty tarczą antykorupcyjną? Jeśli nie, to dlaczego?
  6. Czy w przypadku przetargów dotyczących wniosków wizowych i tym samym umożliwienia wjazdu obywatelom państw trzecich na teren Rzeczpospolitej Polskiej nie powinno być ograniczenia, by w przetargu mogły brać udział jedynie firmy z siedzibą na terenie Unii Europejskiej i płacące podatki na terenie Wspólnoty?
  7. Czy rozważa się umożliwienie polskim firmom takim jak PZU, PKO BP, Pekao SA czy agencje pośrednictwa pracy oferowania swoich usług i produktów obywatelom Ukrainy w biurach zwycięzcy ww. przetargu? Czy te firmy obecnie oferują swoje usługi i produkty obywatelom Ukrainy w biurach VF Consulting Services LLC?

Odpowiedź Ministerstwa: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=23536