Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie dokumentów uprawniających do ulgi studenckiej przy opłacie za wydanie paszportu.

Interpelacja w sprawie dokumentów uprawniających do ulgi studenckiej przy opłacie za wydanie paszportu.

Według urzędników, karta ISIC (międzynarodowa karta identyfikacji studenta) nie jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi przy opłacie za wydanie paszportu.

Zwrócił się do mnie student, który udał się do Kraśnika w celu wyrobienia paszportu. Pan studiuje na drugim roku na jednej z angielskich uczelni i wiedząc, że polskie urzędy mogą nie honorować uczelnianej legitymacji, wyrobił także ISIC (International Student Identity Card). Warto podkreślić, że niektóre instytucje państwowe, na przykład PKP, honorują takie karty. Po przybyciu do Terenowego Punktu Paszportowego w Kraśniku dowiedział się, że aby być uprawnionym do ulgi powinien dostarczyć tłumaczenie ISICa wykonane przez tłumacza przysięgłego. Takiej informacji udzielono Panu po uprzedniej konsultacji z panią kierownik Wydziału ds. paszportów Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Takie wymagania zdają się być co najmniej nieracjonalne biorąc pod uwagę fakt, że informacje na ISICu są podane także po polsku! Kolejnym absurdem jest brak jasnej wykładni co do dokumentów świadczących o statusie studenta dla studiujących na zagranicznych uczelniach. Na stronie MSWiA można przeczytać, że zniżka przysługuje studentom, ale informacji na temat honorowanych dokumentów, które potwierdzają status studenta osobom studiujących poza Polską, brak.

Zwróciłem się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych, studentom przysługuje ulga przy opłacie za wydanie paszportu. W ustawie, ani w żadnym z rozporządzeń do powyższej ustawy nie ma mowy o dokumentach uprawniających do skorzystania z owej ulgi.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy karta ISIC (międzynarodowa karta identyfikacji studenta) jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi przy opłacie za wydanie paszportu?
  2. Jakie dokumenty uprawniają do skorzystania z ulgi przy opłacie za wydanie paszportu przez studentów uczelni zagranicznych?
  3. Czy, jeśli karta ISIC jest akceptowalnym dokumentem, to konieczne jest jej tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, jeśli tłumaczenie na język polski znajduje się bezpośrednio na dokumencie?

W tym miejscu, po opublikowaniu na stronie Sejmu, pojawi się link do odpowiedzi Ministerstwa.