Przejdź do treści
  • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przywrócenia porodów rodzinnych

Interpelacja w sprawie przywrócenia porodów rodzinnych

Nadal w wielu szpitalach w Polsce, porody rodzinne są wstrzymane do odwołania.

Pomimo licznych interwencji, zarówno moich, organizacji samorządowych jak i pokrzywdzonych kobiet, w celu przywrócenia porodów rodzinnych, w wielu szpitalach w Polsce wstrzymano porody do odwołania. W sytuacjach kiedy wznawiane są praktyki studentów na oddziałach położniczych czy przywrócone zostały zgromadzenia i otwiera się gospodarka, odmawianie porodów rodzinnych kobietom wydaje się nadużyciem godzącym w ich podstawowe prawo do godnego porodu.

Z ogólnodostępnych danych wynika, że ok. 85% lekarzy jest już zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki, więc porody rodzinne powinny zostać przywrócone, ponieważ lekarze są już chronieni i nie powinni obawiać się zakażenia.

Nie można pominąć faktu, że w szpitalach, w których odbywają się porody rodzinne, wprowadza się wymogi okazania testu w kierunku covid-19 czy nawet okazania zaświadczenia o zaszczepieniu.

Skierowałem interpelację do Ministra Zdrowia, w której pytam o konkretne wytyczne dla wszystkich szpitali w Polsce oraz o zasadność wymogu okazania testów przez osoby towarzyszące przy porodzie rodzinnym.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

zgłaszają się do mnie kobiety i ich partnerzy, którzy nadal po ponad roku trwającej pandemii w dalszym ciągu nie mogą korzystać z pełni przysługujących im praw jakim jest prawo do porodu rodzinnego. Wynika ono bezpośrednio z zapisów standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej: „Podczas porodu należy udzielać wsparcia medycznego w następujący sposób: (…) 3) umożliwić rodzącej korzystanie ze wsparcia osoby bliskiej” oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w art. 34 stwierdza: „Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej”. Stanowisko WHO w tej sprawie jest jednoznaczne – obecność osoby towarzyszącej w porodzie wpływa pozytywnie na przebieg akcji porodowej i psychikę przyszłej mamy, a prawo do narodzin przy wsparciu partnera powinno być niezaburzone również w trakcie pandemii. Do tej pory 40% szpitali położniczych w Polsce nie wznowiło porodów rodzinnych, jest to przejaw dyskryminacji wobec pacjentów ze względu na miejsce zamieszkania i dostępności do placówek w których poród rodzinny jest dostępny. Z ogólnodostępnych danych wynika, że ok. 85% lekarzy jest już zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki, więc porody rodzinne powinny zostać przywrócone, ponieważ lekarze są już chronieni i nie powinni obawiać się zakażenia.

Według danych zebranych przez społeczność Rodzimy Razem, która monitoruje na bieżąco sytuację dotyczącą porodów rodzinnych w polskich szpitalach dane o wznowionych porodach rodzinnych przedstawiają się następująco:

Województwo – procent szpitali, które wznowiły porody rodzinne
– opolskie – 44%
– warmińsko-mazurskie – 60%
– świętokrzyskie – 44%
– lubelskie – 41%
– zachodniopomorskie – 45%
– dolnośląskie – 59%
– podkarpackie – 33%
– podlaskie – 41%
– wielkopolskie – 66%
– łódzkie – 71%
– mazowieckie – 65%
– śląskie – 67%
– lubuskie – 67%
– pomorskie – 70%
– małopolskie – 85%
– kujawsko-pomorskie – 57%

Sam poród jest dla kobiet wyjątkowym i stresującym przeżyciem. Ponadto sytuacja pandemii zwiększa niepewność u rodzących. Pozbawienie ich dodatkowego wsparcia w postaci osoby towarzyszącej jest ograniczeniem przysługujących im praw. Samotny poród kobiety, często w bardzo trudnych warunkach i z nie zawsze empatycznym personelem, może skutkować traumą, a w konsekwencji depresją poporodową. To z kolei może powodować poważne negatywne konsekwencje dla więzi matki i dziecka, a także zaważyć na decyzji o dalszym staraniu się o potomstwo. Przy porodach bez osoby towarzyszącej niemożliwe jest kangurowanie dziecka po cesarskim cięciu. Tymczasem kontakt noworodka „skóra do skóry” z rodzicem jest bardzo istotny dla zdrowia dziecka, jego prawidłowego rozwoju i zapewnienia mu poczucie bezpieczeństwa. Pozwala to również ojcu na nawiązanie więzi z dzieckiem od pierwszych chwil życia.

W sytuacjach kiedy wznawiane są praktyki studentów na oddziałach położniczych czy przywrócone zostały zgromadzenia i otwiera się gospodarka odmawianie porodów rodzinnych kobietom wydaje się nadużyciem godzącym w ich podstawowe prawo do godnego porodu.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1799) proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Kiedy zostaną wydane jednolite, spójne wytyczne przywracające porody rodzinne we wszystkich placówkach medycznych w całym kraju?
  2. Dlaczego pozwala się na nierówne traktowanie kobiet i dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania?
  3. Dlaczego w niektórych szpitalach nadal wymagane jest zrobienie testu na obecność koronawirusa, mimo że w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia nie ma takiego wymogu co do porodu          rodzinnego? Co ministerstwo zamierza zrobić w tej sprawie?

Odpowiedź Ministerstwa pojawi się na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSELIZL&NrKadencji=9&Nrl=201&Typ=INT&Czyb=T