Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie działań zmierzających do likwidacji Oddziału Celnego w Puławach

Interpelacja w sprawie działań zmierzających do likwidacji Oddziału Celnego w Puławach

W związku z zamiarem likwidacji Oddziału Celnego w Puławach, złożyłem kolejną interpelację.

Poprzednią moją interpelację opisywałem tutaj: https://kulesza.pl/blog/2021/04/17/interpelacja-w-sprawie-likwidacji-oddzialu-celnego-w-pulawach/

W nawiązaniu do odpowiedzi Ministerstwa, pojawiła się konieczność wystosowania kolejnej interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 19 kwietnia 2021 r. na moją interpelację nr 22195, pragnę wyjaśnić dodatkowe kwestie. W odpowiedzi umieszczono informacje o konsultacjach społecznych jakie zostały zaplanowane na maj bieżącego roku. Przedstawiciele mojego biura poselskiego byli obecni na jednym z tych spotkań. Informacje tam przedstawione odbiegają od stanowiska zawartego w powyżej wskazanej odpowiedzi.

Podczas spotkania zostały przedstawione argumenty przemawiające za likwidacją Oddziału. Przedstawiono rozwiązania w przypadku rekomendacji przez Zespół Centralny o zniesieniu Oddziału Celnego w Puławach. Pomimo, że Zespół Centralny nie podjął oficjalnie takiej decyzji, charakter spotkania i forma przedstawienia argumentów świadczą o tym, że decyzja o likwidacji OC w Puławach została już podjęta i takie też rekomendacje zostaną przedstawione przez Zespół Lokalny przy Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie.

Podczas spotkania padły zapewnienia, że w procesie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach wystąpią jedynie zmiany formalne gdyż w rzeczywistości to nie będzie likwidacja Oddziału a zamiana na miejsce wyznaczone, którego celem byłoby zapewnienie przedsiębiorcom możliwości przedstawiania towarów. Pojawia się zatem pytanie, w jakim celu planuje się likwidację OC w Puławach? Na spotkaniu bowiem padły zapewnienia, że nic nie zmieni się w strukturze samego Oddziału, ani pod względem kadrowym ani lokalowym.

Mając na względzie powyższe, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Zespół Lokalny przesłał już rekomendacje do Zespołu Centralnego, a jeśli tak to jakie?
  2. Czy Pan Minister może potwierdzić, że w miejsce Oddziału Celnego w Puławach powstanie miejsce wyznaczone?
  3. Jaką gwarancję mają przedsiębiorcy, że miejsce wyznaczone nie zostanie zlikwidowane?
  4. Jakie dokładnie oszczędności zostaną uzyskane w związku z likwidacją Oddziału Celnego w Puławach? Bardzo proszę o dokładne wyszczególnienie z podziałem na źródło oszczędności oraz ich kwotę.
  5. Czy prawdą jest, że bierze się pod uwagę likwidację Oddziału Celnego w Zamościu w niedalekiej przyszłości? Jeżeli tak to kiedy?

Odpowiedź Ministerstwa: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24662