Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Pismo do ZZOZ w Wadowicach ws. wymogów przy porodach rodzinnych

Pismo do ZZOZ w Wadowicach ws. wymogów przy porodach rodzinnych

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jest kolejną placówką, która wprowadziła bezprawne wymogi dla osób towarzyszących przy porodach rodzinnych.

W Szpitalu wprowadzono zasady, że osoba towarzysząca musi spełniać przynajmniej jeden z warunków: posiadać zaświadczenie o pełnym szczepieniu przeciw COVID-19 – minimum 14 dni od przyjęcia ostatniej dawki, posiadać zaświadczenie ozdrowieńca – do 3 miesięcy od zakończenia izolacji lub posiadać ujemny wynik testu PCR SARS-CoV-2, ważny 48 godzin.

Zgodnie z  interpretacją prawną Biura Rzecznika Praw Pacjenta, „Z uzyskanej informacji wynika, że towarzyszyć w porodzie
może ozdrowieniec bądź osoba zaszczepiona. Zatem inne osoby nienależące do tej grupy nie będą mogły uczestniczyć w porodzie rodzinnym. Tym samym pacjentki, które wyrażają wolę aby podczas porodu uczestniczyła osoba towarzysząca, niebędąca ozdrowieńcem bądź osobą zaszczepioną, zostałyby pozbawione ich praw. Taka organizacja porodów wykracza poza zakres uprawnienia kierownika podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, o którym mowa powyżej. W szczególności należy w tym zakresie wskazać, że na obecnym etapie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 spełnienie Państwa wymogu jest praktycznie niemożliwe, nadto szczepienie nie jest obowiązkowe. Tak samo wygląda kwestia z dopuszczeniem do porodów rodzinnych ozdrowieńców – nie każdy wie czy chorował na COVID-19, aby to zweryfikować trzeba wykonać odpowiedni test, nadto warunkiem uczestnictwa w porodzie rodzinnym jest przejście choroby, której każdy za wszelką cenę pragnie uniknąć i temu też celowi jest podporządkowana cała polityka zdrowotna w ostatnim czasie.(…) Możliwe jest zatem określenie warunków alternatywnych, jak np. wykonanie
na koszt szpitala szybkiego testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2”.

Ponadto w zaleceniach w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii covid-19 w Polsce dla kierowników podmiotów leczniczych posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne, zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu okazywania przez osoby towarzyszące przy porodzie aktualnego wyniku testu w kierunku COVID-19 oraz uaktualniono ankietę epidemiologiczną, od której wyników zależy, czy osoba towarzysząca rodzącej, będzie mogła zostać w oddziale położniczym na czas jej porodu. Takie stanowisko wyraziło Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi do Rzecznika Praw Obywatelskich, który również stwierdził, że test na covid-19 nie może być warunkiem udziału w porodzie rodzinnym.

To niektóre z fragmentów mojego pisma, jakie w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej, wystosowałem. Zachęcam z zapoznaniem się z pełną treścią dokumentu.

Pismo do Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach: ZZOZ Wadowice.wymogi do porodów rodzinnych