Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interwencja do Szpitala w Nowym Sączu ws. standardów opieki okołoporodowej

Interwencja do Szpitala w Nowym Sączu ws. standardów opieki okołoporodowej

Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu dołącza na listę placówek, w których odnotowano skargi na przestrzeganie standardów opieki okołoporodowej.

Do listy problemów dołączyła segregacja sanitarna wobec osób chcących odwiedzić pacjentki po porodzie.

Według zgłoszeń pokrzywdzonych pacjentek, w szpitalu dochodzi do sytuacji, które mogłyby stanowić o naruszeniu standardów opieki okołoporodowej. Opisywane problemy dotyczą separacji dziecka od rodziców (w przypadku problemów zdrowotnych matki), trudności w pozyskaniu informacji o stanie zdrowia dziecka oraz problemów w dostarczaniu naturalnego pokarmu matki w przypadku przebywania dziecka w inkubatorze. Zgłoszono również, że w przypadkach, kiedy matka, ze względów zdrowotnych, nie może być przy dziecku, które przebywa w inkubatorze, personel medyczny uniemożliwia kontakt dziecka z ojcem, argumentując tę odmowę brakiem szczepienia przeciw covid-19. Osoby niezaszczepione nie mogą również złożyć odwiedzin pacjentkom przebywającym na Oddziale.

Zgodnie „Zasadami odwiedzin chorych leczonych w oddziale”, które zostały umieszczone na wszystkich oddziałach w szpitalu, „osoba odwiedzająca powinna posiadać zaświadczenie o szczepieniu przeciw covid-19 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca (dot. osób, które chorowały nie wcześniej niż 6 miesięcy temu)”. W zasadach tych umieszczono również, że „w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierującym Oddziałem lub lekarzem dyżurnym istnieje możliwość odwiedzin chorego przez osobę niezaszczepioną wyposażoną w środki ochrony osobistej wymienione w pkt 6 oraz dodatkowo w rękawiczki oraz fartuch barierowy (odwiedzający powinien we własnym zakresie zaopatrzy się w te środki).

Obywatele zgłaszają, że w praktyce, szpital zabrania odwiedzin osobom niezaszczepionym. Interesuje mnie, co szpital rozumie przez „wyjątkowe sytuacje”, które dopuszcza w przypadku osób niezaszczepionych. Jeżeli rzeczywiście szpital separuje noworodka od ojców, w przypadku niedyspozycji matki, to interesuje mnie jakie muszą nastąpić „wyjątkowe sytuacje”, w których osoby niezaszczepione mogą odwiedzić pacjentów szpitala. Zapewne wkrótce się tego dowiemy.

Pismo do szpitala: Szpital w Nowym Sączu.separacja.zakaz odwiedzin.

Odpowiedź szpitala: Odpowiedź szpitala w Nowym Sączu na pismo z dnia 14.09.2021