Przejdź do treści
  • 1 min read
Strona główna » Aktualności » Uniwersytet Medyczny w Lublinie zmusza studentów do ujawnienia danych i grozi skreśleniem z listy!

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zmusza studentów do ujawnienia danych i grozi skreśleniem z listy!

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie żąda od studentów ujawnienia informacji o przebytym szczepieniu. Co grozi za nieposłuszeństwo? Skreślenie z listy.

Studenci, którzy przymusowo ujawnią informacje o przebytym szczepieniu, będą mogli kontynuować naukę. Studenci, którzy chcą skorzystać z prawa do nieujawniania danych wrażliwych, nie będą mogli przychodzić na zajęcia, co oznacza, że zostaną skreśleni z listy studentów.

Nie ma takich regulacji prawnych, które dają władzom uczelni kompetencje ustawowe do nakładania kar za brak szczepienia, czy prawa do przymusowego pozyskiwania danych od studentów o przebytym szczepieniu.  Pismo Rektora do studentów czy opublikowane FAQ zdaje się mieć na celu wzbudzenie strachu i przymuszenie studentów do ujawnienia swoich danych zdrowotnych. Trzeba pamiętać, że dane zdrowotne należą do kategorii danych, których nie wolno przetwarzać bez uprzedniej zgody, z zastrzeżeniem, że zgoda ta jest wydana jednostronnie i dobrowolnie. W sytuacji kiedy student, zmuszony przez władze uczelni pod groźbą wyrzucenia, ujawnia te dane, to na pewno nie ma mowy o dobrowolności.

W piśmie do Rektora UM w Lublinie poruszyłem ważne kwestie, co do których mam nadzieję, pan Rektor odniesie się szczegółowo i merytorycznie.

Pismo do Rektora UM w Lublinie: UM w Lublinie.szczepienia studentów.wymóg ujawnienia danych.

Odpowiedź Rektora: UM Lublin. Odpowiedz na zapytanie poselskie Kuleszy-sig