Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie reprezentacji Polski w pracach nad projektem rozszerzającym kompetencje WHO

Interpelacja w sprawie reprezentacji Polski w pracach nad projektem rozszerzającym kompetencje WHO

Trwają pracę nad traktatem rozszerzającym kompetencje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Wiele osób zadaje dziś pytanie: czy WHO przejmie kontrolę i będzie wpływała na politykę zdrowotną w Polsce?

WHO zaleciła utworzenie Rady ds. Ogólnoświatowych Zagrożeń Zdrowia na szczeblu szefów państw i rządów, z uwzględnieniem reprezentacji sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Skoro obywatele mogą mieć swoją reprezentację w Radzie, to warto by było wiedzieć kto Polskę reprezentuje. Tych informacji oczywiście nie ma w przestrzeni publicznej, a jeżeli są to tak skutecznie ukryte, że nie można ich odnaleźć.

Zadałem Ministrowi Zdrowia dwa konkretne pytania, bardzo istotne dla strony społecznej.

Pełna treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 28.07.2021 r., na stronie: https://www.who.int/news/item/28-07-2021-elevating-political-leadership-for-pandemic-preparedness-and-response-meeting-with-the-un-general-assembly, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała informację na temat prac nad traktatem znacząco rozszerzającym kompetencje WHO. Zgodnie z informacją, WHO zaleca utworzenie Rady ds. Ogólnoświatowych Zagrożeń Zdrowia na szczeblu szefów państw i rządów, z uwzględnieniem reprezentacji sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

W związku z powyższym proszę  o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Kto (z imienia i nazwiska) reprezentuje Polskę w pracach nad projektem traktatu WHO, o którym mowa powyżej?
  2. Komu z reprezentantów Polski (z imienia i nazwiska) strona społeczna może zaproponować swoje uczestnictwo i udział w pracach Rady ds. Ogólnoświatowych Zagrożeń Zdrowia (o czym mowa w stanowisku WHO)?

Odpowiedź na interpelację pojawi się na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31766