Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim

Interpelacja w sprawie nieprawidłowości w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim

Po niepokojących doniesieniach o licznych zaniedbaniach koni w stadninie w Janowie Podlaskim, wraz z Posłami Jarosławem Sachajko, Norbertem Kaczmarczykiem i Rafałem Wójcikowskim, złożyliśmy interpelację w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Treść interpelacji znajduje się poniżej.

animal-brown-horse

Odpowiedź ministerstwa znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2672

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 13 kwietnia bieżącego roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym Pan Minister przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. W związku z licznymi kontrolami różnych instytucji oraz przedstawionymi przez Pana Ministra wynikami tychże kontroli, prosiłbym o uszczegółowienie Pana informacji w sprawie sytuacji w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Jakie wynagrodzenie otrzymywała firma ,,Polturf” w roku 2012, 2013, 2014, 2015 za organizację aukcji w Janowie Podlaskim?

  1. jakie zyski uzyskała Stadnina w Janowie Podlaskim w wyniku aukcji koni arabskich w roku 2012, 2013, 2014, 2015?

2. Jakie koszty organizacji aukcji ponosiła stadnina w Janowie Podlaskim w roku 2005, 2006 i 2007?

  1. jakie zyski uzyskała Stadnina w Janowie Podlaskim w wyniku aukcji koni arabskich w 2005, 2006 i 2007 roku?

3. Proszę o uszczegółowienie informacji podanej w czasie wystąpienia Pana Ministra w dniu 13.04.2016 roku podczas przedstawiania informacji na temat aktualnej sytuacji w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, a w szczególności:

  1. krytycznego raportu na temat funkcjonowania Stadniny w Janowie Podlaskim, który został skasowany, a następnie odzyskany z twardego dysku,
  2. umowy, a właściwie jej braku z Panią Shirley Watts,
  3. użyczania terenów i obiektów Stadniny w Janowie Podlaskim w roku 2012, 2013, 2014, 2015 oraz w 2005, 2006 i 2007 roku,
  4. przelewów środków z konta Stadniny w Janowie Podlaskim w roku 2012, 2013, 2014, 2015 oraz w 2005, 2006 i 2007 roku na konta prywatne.

4. Proszę o informację dotyczącą upadków koni w poszczególnych grupach wiekowych w Stadninie w Janowie Podlaskim w roku 2012, 2013, 2014, 2015 oraz w 2005, 2006 i 2007 roku.