Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie spłaty kredytów mieszkaniowych z tzw. starego portfela

Interpelacja w sprawie spłaty kredytów mieszkaniowych z tzw. starego portfela

Na prośbę obywateli, posiadających kredyty mieszkaniowe z tzw. starego portfela, którzy znaleźli się w pułapce kredytowej, spowodowanej tzw. reformą Balcerowicza, wraz z Posłami Rafałem Wójcikowskim, Magdaleną Błeńską, Jackiem Wilkiem i Tomaszem Rzymkowskim, złożyliśmy stosowny projekt interpelacji, której pełna treść znajduje się poniżej. Jedna ze zgłaszających się do nas osób (rodowita Lublinianka) próbowała się zwracać po pomoc do posłów z innych klubów – niestety bezskutecznie.

mieszkania

Odpowiedź ministerstwa można znaleźć na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=2709

Szanowny Panie Ministrze,

od 1 stycznia 1996 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763 ze zmianami).

Wskazać należy, że przepisy zawarte w przedmiotowej ustawie nie powodują bezwarunkowego umorzenia bezprawnie naliczonych przez bank odsetek. Gdyby zadłużenie zostało naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami to w zdecydowanej części zostałoby ono już spłacone i to bez konieczności angażowania środków pochodzących z budżetu państwa.

Uregulowania powyższej ustawy odnoszące się do pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych a polegające na przejściowym wykupieniu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, umorzeniu części zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych, wykupieniu ze środków budżetu państwa części zadłużenia kredytobiorców z tytułu skapitalizowanych odsetek nie rozwiązują problemu, ponieważ niejako zmuszają kredytobiorców do spłacenia zadłużenia do 31 grudnia 2017 r. skutkiem czego dochodzi nie tylko do uznania długu, ale także do powstania nowej spirali zadłużenia a ponadto powyższa pomoc nie dotyczy wszystkich kredytobiorców, którzy znaleźli się w pułapce kredytowej, spowodowanej tzw. reformą Balcerowicza.

Wskazać należy, że zadłużenie kredytobiorców powstało wskutek wywołanego hiperinflacją, podwyższenia przez bank w sposób jednostronny i sprzeczny z prawem oprocentowania kredytów oraz z kapitalizacji bieżących odsetek, oraz naliczania odsetek przejściowo wykupionych od kredytu i od skapitalizowanych odsetek.

Uprzejmie prosimy o udzielenie informacji:

Czy Rada Ministrów przewiduje nowelizację ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych polegającą na bezwarunkowym umorzeniu kredytobiorcom bezpodstawnie naliczonych przez bank odsetek?