Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie certyfikacji tzw. minerałów konfliktu

Interpelacja w sprawie certyfikacji tzw. minerałów konfliktu

Obecnie toczą się negocjacje pomiędzy krajami członkowskimi UE, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, mające na celu rozwiązanie problemu tzw. minerałów konfliktu (inaczej „minerałów konfliktowych”) czyli cyny, tantalu, wolframu i złota. Wydobycie tych czterech surowców, w wielu krajach, służy finansowaniu przestępczych grup zbrojnych, wiąże się z pracą niewolniczą. Z drugiej strony, import surowców naturalnych, jest szansą na wyjście z ubóstwa dla wielu mieszkańców Afryki.  Dążąc do poznania stanowiska Polski w tej sprawie, wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą, Rafałem, Wójcikowskim, Błażejem Pardą i Jarosławem Porwichem, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3292

Szanowny Panie Ministrze,

obecnie toczą się negocjacje pomiędzy krajami członkowskimi UE, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, mające na celu rozwiązanie problemu tzw. minerałów konfliktu (inaczej „minerałów konfliktowych”) czyli cyny, tantalu, wolframu i złota. Wydobycie tych czterech surowców, w wielu krajach, służy finansowaniu przestępczych grup zbrojnych, wiąże się z pracą niewolniczą. Z drugiej strony, import surowców naturalnych, jest szansą na wyjście z ubóstwa dla wielu mieszkańców Afryki.

W UE trwają prace nad mocnym uregulowaniem problemu minerałów konfliktu. Międzynarodowa katolicka organizacja CIDSE oraz dziesiątki innych organizacji pozarządowych, opowiadają się za wprowadzeniem w UE obowiązkowej certyfikacji minerałów konfliktu. Wynik obecnych negocjacji przesądzi o tym, czy nowe rozporządzenie wprowadzi certyfikację minerałów konfliktu na zasadach obowiązkowych, czy też dobrowolnych.

Biorąc pod uwagę cele prowadzonej przez RP współpracy rozwojowej, należałoby dążyć do wypracowania wyrazistego stanowiska Polski, w obecnych negocjacjach w UE. Resortem odpowiedzialnym za ww. negocjacje jest Ministerstwo Rozwoju, a resortem koordynującym współpracę rozwojową jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy stanowisko Polski w obecnych negocjacjach w UE dotyczących minerałów konfliktu, w pełni odzwierciedla cele współpracy rozwojowej?
  2. Czy w procesie wypracowywania stanowiska Polski, odnośnie do ww. negocjacji, uwzględnione zostały lub zostaną postulaty organizacji pozarządowych, zajmujących się współpracą rozwojową?
  3. Czy w procesie wypracowywania stanowiska Polski, odnośnie do ww. negocjacji uwzględnione zostały lub zostaną postulaty przedsiębiorców?
  4. Jakie będą skutki dla polskiej gospodarki, przyjęcia wprowadzenia certyfikacji minerałów konfliktu, na zasadach obowiązkowych, czy też dobrowolnych?