Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie ujawnienia części negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE a USA (TTIP)

Interpelacja w sprawie ujawnienia części negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE a USA (TTIP)

Domagając się ujawnienia negocjowanej umowy o wolnym handlu (TTIP), złożyłem interpelację z dużą grupą Posłów, w której skład wchodzą: Adam Andruszkiewicz,Wojciech Bakun, Magdalena Błeńska, Sylwester Chruszcz, Jerzy Jachnik, Marek Jakubiak, Tomasz Jaskóła, Bartosz Józwiak, Norbert Kaczmarczyk, Jerzy Kozłowski, Piotr Liroy-Marzec, Błażej Parda, Jarosław Porwich, Jarosław Sachajko, Krzysztof Sitarski, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj, Jacek Wilk, Rafał Wójcikowski. Pełna treść interpelacji, którą złożyliśmy do trzech odpowiednich ministerstw, znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź ministerstw znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3295

Szanowny Panie Ministrze!

W mediach od kilku dni pojawiają się informacje dotyczące wycieku dokumentów ujawniających część poufnego tekstu negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE, a USA (TTIP). Holenderski oddział Greenpeace opublikował 248 stron skonsolidowanego tekstu trzynastu rozdziałów umowy. Dokumenty pełne są zapisów w nawiasach (czyli nieuzgodnionych) datowanych na początek kwietnia. W dokumentach znajdują się bardzo niepokojące zapisy, między innymi o tym, iż unijna ,,zasada ostrożności”, która zapobiega wejściu na rynek potencjalnie szkodliwych produktów, jeśli ich efekty są nieznane albo dyskusyjne – jest ograniczana w kierunku złagodzenia tych norm. Taka regulacja budzi wiele obaw przed szerszym dopuszczeniem na unijny rynek amerykańskich produktów rolnych z obawy przed żywnością genetycznie modyfikowaną (GMO), czy żywności zawierającej hormony oraz pozostałości herbicydów niedozwolonych w UE.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo dysponuje dokumentami, które ujawniają tekst negocjowanej umowy o wolnym handlu między UE, a USA (TTIP)?
  2. Dlaczego umowa dotycząca wszystkich Polaków negocjowana jest w tajemnicy?
  3. Kiedy społeczeństwo zostanie poinformowane o treści umowy TTIP?
  4. Ile czasu przewiduje Minister na konsultacje społeczne wynegocjowanych zapisów umowy przed jej podpisaniem? Uprzejmie proszę o podanie minimalnego okresu w tygodniach.