Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie ustawy o składce audiowizualnej

Interpelacja w sprawie ustawy o składce audiowizualnej

W związku ze zgłoszonym projektem ustawy o składce audiowizualnej pojawiają się pytania związane z legalnością formy pobierania opłat na media narodowe. Najwięcej wątpliwości budzi proponowana forma dołączenia daniny na media publiczne do rachunków za prąd. W przygotowanym przez właściwy zespół projekcie ustawy nie ma zapisów, które miałyby upoważnić przedsiębiorstwo energetyczne do pobierania opłaty audiowizualnej na rzecz mediów narodowych. Nie ma również zgody ponad połowy społeczeństwa na wprowadzenie przymusowej składki. W celu wyjaśnienia wielu wątpliwości, wspólnie z Posłem Tomaszem Jaskółą, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź na interpelację znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3122

W związku ze zgłoszonym projektem ustawy o składce audiowizualnej pojawiają się pytania związane z legalnością formy pobierania opłat na media narodowe. Najwięcej wątpliwości budzi proponowana forma dołączenia daniny na media publiczne do rachunków za prąd. W przygotowanym przez właściwy zespół projekcie ustawy nie ma zapisów, które miałyby upoważnić przedsiębiorstwo energetyczne do pobierania opłaty audiowizualnej na rzecz mediów narodowych.

W związku z tym na podstawie Konstytucji RP z 1997 rok, art. 115 i ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 1996 roku, art. 14 ust.1 pkt 7 i wprost wynikających z Regulaminu Sejmu RP art. 192, pozwolę sobie jako poseł na Sejm RP złożyć do Pana ministra interpelację poselską.

  1. Czy proponowane przez zespół posłów rozwiązanie nie jest odgórną ingerencją w już zawarte umowy pomiędzy klientami firm energetycznych a samymi przedsiębiorstwami?
  2. Jak również będzie wyglądała ochrona tajemnicy skarbowej, skoro dane podatników oraz ich saldo wobec opłaty audiowizualnej będą udostępnione firmom energetycznym?
  3. Dlaczego spółki prawa handlowego będą uczestniczyć w procesie pobierania daniny publicznej, skoro do tego typu czynności administracyjnych są uprawnione tylko odpowiednie jednostki administracji podatkowej? Na jakiej podstawie prawnej chcą Państwo zmusić prywatne i państwowe firmy energetyczne do tego typu czynności?
  4. Inicjatywa wprowadzenia opłaty audiowizualnej nie ma poparcia społecznego. Według badania CBOS z dnia 25 kwietnia 2016 r. wynika, że 60% obywateli jest przeciwna takiej formy opłacania mediów publicznych. Dlaczego, pomimo braku poparcia społecznego dla tej inicjatywy ustawodawczej, Prawo i Sprawiedliwość nadal forsuje ten projekt?
  5. W projekcie ustawy nie zawarto informacji o kosztach poboru daniny na jednego odbiorcę końcowego. Ile taki koszt będzie wynosił?