Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Wątpliwe umorzenia podatków w gminie Milejów

Wątpliwe umorzenia podatków w gminie Milejów

Po zgłoszeniu przez obywateli, podejrzeń o niewłaściwe umorzenia podatków w gminie Milejów, niezwłocznie podjąłem interwencję. W jednym z kroków, skierowałem pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, z prośbą o podjęcie działań, mających na celu weryfikację poprawności stosowania przez Wójta Gminy Milejów, umorzeń zaległości podatkowych.