Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie dostępu on-line do informacji rejestrowych na temat partii politycznych

Interpelacja w sprawie dostępu on-line do informacji rejestrowych na temat partii politycznych

Obywatele uskarżają się, że nie ma możliwości uzyskania dostępu on-line do informacji rejestrowych (takich jak np. skład władz) na temat partii politycznych.  Istnieje jedynie możliwość przeglądania elektronicznych rejestrów w czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30. Ogranicza to dostęp do informacji nt. partii politycznych osobom, dla których dostęp do tej czytelni w wymienionych godzinach nie jest możliwy lub jest znacznie utrudniony. Aby poznać powody tej sytuacji, wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą, Jerzym Jachnikiem, Rafałem Wójcikowskim, Magdaleną Błeńską i Tomaszem Rzymkowskim, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

Przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa dostępna jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=3333

Szanowny Panie Ministrze,

obecnie nie jest możliwe uzyskanie dostępu on-line do informacji rejestrowych (takich jak np. skład władz) na temat partii politycznych. Wyszukiwarka na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) umożliwia jedynie otrzymanie danych na temat podmiotów znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ), natomiast nie umożliwia uzyskania informacji z rejestru (ewidencji) partii politycznych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Istnieje jedynie możliwość przeglądania elektronicznych rejestrów w czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30. Ogranicza to dostęp do informacji nt. partii politycznych osobom, dla których dostęp do tej czytelni w wymienionych godzinach nie jest możliwy lub jest znacznie utrudniony.

  1. Czy są jakieś istotne powody, dla których dane na temat partii politycznych nie mogą być dostępne on-line przez sieć Internet, a jeśli takich powodów nie ma – czy i ewentualnie kiedy przewiduje się ich udostępnienie?

Z uszanowaniem