Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przygotowania scenariusza działań na wypadek ogłoszenia niepodległości Szkocji

Interpelacja w sprawie przygotowania scenariusza działań na wypadek ogłoszenia niepodległości Szkocji

W dniu 18 września 2014 r. Szkoci w referendum większością głosów 55,3% do 44,7% opowiedzieli się za pozostaniem Królestwa Szkocji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W związku z tym,  nie można wykluczyć scenariusza, że  szkocki suweren zacznie się domagać reasumpcji wyników referendum. Nie można wykluczyć również, że w powtórnym głosowaniu, Szkoci za cenę pozostania w strukturach europejskich, zdecydują o zerwaniu istniejącej od 1707 r. unii realnej Królestwa Szkocji z Królestwem Anglii, czego oczywistą implikacją będzie utworzenie niepodległego państwa szkockiego. Chcąc dowiedzieć się czy ministerstwo jest przygotowane na taką ewentualność, wspólnie z Posłami Jarosławem Sachajko, Magdaleną Błeńską, Jerzym Kozłowskim, Józefem Brynkusem, Andrzejem Maciejewskim, Jackiem Wilkiem i Tomaszem Jaskółą, złozyliśmy stosowną interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

pexels-photo-63958-large

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=4904

Szanowny Panie Ministrze,

w dniu 18 września 2014 r. Szkoci w referendum większością głosów 55,3% do 44,7% opowiedzieli się za pozostaniem Królestwa Szkocji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wynik głosowania z dnia 23 czerwca 2016 r., w którym obywatele brytyjscy poparli postulat wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przy rozkładzie głosów na obszarze Szkocji w stosunku 62% do 38% za pozostaniem w UE, pozwala przypuszczać, że niebawem do debaty publicznej powrócą deliberacje o trwałości i integralnością Wielkiej Brytanii. Nie można wykluczyć scenariusza, że zgodnie z zasadą rebus sic stantibus szkocki suweren zacznie się domagać reasumpcji wyników referendum z września 2014 r. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że w powtórnym głosowaniu Szkoci, za cenę pozostania w strukturach europejskich, zdecydują o zerwaniu istniejącej od 1707 r. unii realnej Królestwa Szkocji z Królestwem Anglii, czego oczywistą implikacją będzie utworzenie niepodległego państwa szkockiego.

  1. Czy Rada Ministrów i Ministerstwo Spraw Zagranicznych miały przygotowany scenariusz działań na wypadek, gdyby w rezultacie referendum niepodległościowego z dnia 18 września 2014 r. Szkoci opowiedzieli się za utworzeniem niepodległego państwa?
  2. Jakie kroki, jeżeli takowe były przewidziane, zamierzała podjąć Rada Ministrów, tj. czy przykładowo zamierzała de iure uznać Szkocję za niepodległe państwo?
  3. Jaki horyzont czasowy obejmowałyby takie działania, tj. na kiedy przewidywana była oficjalna rekcja polskiego rządu?
  4. Czy gdyby doszło do powtórzenia referendum niepodległościowego w Szkocji, w wyniku którego Królestwo Szkocji wystąpiłoby ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej modus operandi Rady Ministrów byłby zbieżny z planami posunięć przygotowanymi w 2014 r. na wypadek ziszczeniu się scenariusza o utworzeniu niepodległego państwa szkockiego?

Z uszanowaniem