Przejdź do treści
 • 4 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie danych statystycznych NFZ dotyczących przyczyn przeprowadzania aborcji w Polsce w latach 1993- 2016

Interpelacja w sprawie danych statystycznych NFZ dotyczących przyczyn przeprowadzania aborcji w Polsce w latach 1993- 2016

W ostatnich miesiącach za sprawą obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, wprowadzającego pełną ochronę ludzkiego życia, w debacie publicznej ponownie rozgorzała dyskusja na temat zasadności utrzymania obecnych przesłanek dopuszczających przeprowadzenie aborcji w trzech przypadkach. Jak wskazują dane Ministerstwa Zdrowia, w ciągu 14 lat (od 2000 r. do 2014 r.) liczba przeprowadzanych aborcji wzrosła siedmiokrotnie. Ze względu na to, że  nie ma dostępnych danych, precyzyjnie określających przyczyny, dla których przeprowadzane były aborcje w latach 1993-2016, złożyłem interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5624

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnich miesiącach za sprawą obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, wprowadzającego pełną ochronę ludzkiego życia, w debacie publicznej ponownie rozgorzała dyskusja na temat zasadności utrzymania obecnych przesłanek dopuszczających przeprowadzenie aborcji w trzech przypadkach.

Liczba aborcji przeprowadzanych w Polsce stale rośnie pomimo braku formalnych zmian w obowiązujących przepisach. Jak wskazują dane Ministerstwa Zdrowia, w ciągu 14 lat (od 2000 r. do 2014 r.) liczba przeprowadzanych aborcji wzrosła siedmiokrotnie – z 139 do 971 rocznie. Zgodnie ze statystykami zgromadzonymi przez NFZ przeprowadzonych w 2014 r. aborcji było jeszcze więcej – aż 1913. Daje to podstawy, żeby sądzić, że przesłanki aborcyjne przyjęte w polskim systemie prawnym interpretowane są coraz szerzej. Jednocześnie, nie są dostępne dane precyzyjnie określające przyczyny, dla których przeprowadzane były aborcje w latach 1993-2016.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Ile zostało przeprowadzonych aborcji w latach 1993-2016? Proszę o przedstawienie szczegółowych danych w tabeli obejmującej liczby przypadające na poszczególne lata.
 2. W ilu przypadkach przerwano ciążę:
  • a) pochodzącą z czynu zabronionego?
  • b) z powodu zagrożenia życia matki?
  • c) z powodu zagrożenia zdrowia matki?
  • d) z powodu dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu?
  • e) z powodu nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu?
  • f) z powodu ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej w okresie przypadającym od wejścia w życia ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1996 nr 139 poz. 646) do 18 grudnia 1997 r.?
 3. Jakie czyny zabronione stanowiły przesłankę przeprowadzenia aborcji w przypadkach, o których mowa w pkt 2) lit. a?
  • a) W ilu przypadkach usunięta ciąża pochodziła ze zgwałcenia?
  • b) W ilu przypadkach usunięta ciąża pochodziła z kazirodztwa?
  • c) W ilu przypadkach usunięta ciąża pochodziła ze współżycia osób, które nie ukończyły 15. roku życia?
  • d) W ilu przypadkach usunięta ciąża pochodziła ze współżycia w miejscu publicznym?
 4. Jakie stany zagrażały życiu matki w przypadkach, o których mowa w pkt 2) lit. b?
  • a) w jakiej liczbie każdy z wymienionych stanów służył, został wykorzystany jako przesłanka przeprowadzenia aborcji?
 5. Jakie stany zagrażały zdrowiu matki w przypadkach, o których mowa w pkt 2) lit. c?
  • a) w jakiej liczbie każdy z wymienionych stanów służył, został wykorzystany jako przesłanka przeprowadzenia aborcji?
 6. Jakie upośledzenie zdiagnozowano w przypadkach, o których mowa w pkt 2) lit. d?
  • a) W ilu przypadkach zdiagnozowano zespół Downa?
  • b) W ilu przypadkach zdiagnozowano zespół Turnera?
  • c) Jakie zdiagnozowano inne upośledzenia, które nie zagrażają życiu dziecka?
 7. Jaką chorobę zdiagnozowano w przypadkach, o których mowa w pkt 2) lit. e?

Łączę wyrazy szacunku