Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie przywrócenia komisariatów Policji, na przykładzie Posterunku Policji w gm. Jastków

Interpelacja w sprawie przywrócenia komisariatów Policji, na przykładzie Posterunku Policji w gm. Jastków

Po raz kolejny do mojego biura poselskiego została skierowana prośba mieszkańców jednej z lubelskich gmin o interwencję w sprawie przywrócenia posterunku policji. Złożyłem zatem,wspolnie z Posłem Jarosławem Sachajko, kolejną interpelację w tej sprawie. Pełna treść interpelacji znajduje się poniżej.

police-fog-seaside-38442-large

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5692

Szanowny Panie Ministrze,

za rządów koalicji PO-PSL, doszło do likwidacji tysięcy jednostek użyteczności publicznej, na terenie całego kraju. Wśród rozwiązywanych placówek, likwidacji uległy również komisariaty policji. Zjawisko to, miało miejsce szczególnie na obszarach wiejskich i zostało zilustrowane w prasie, terminem „zwijanie się Polski powiatowej”. Według art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jednym z najważniejszych zadań naszego państwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. W tym właśnie celu, utworzono Policję, aby poprzez swoją codzienną służbę, mogła służyć społeczeństwu, na rzecz ich ochrony oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Likwidacji uległ również, posterunek policji w Jastkowie. Po jego likwidacji, mieszkańcy jak i samorząd, zaobserwowali pogorszenie stanu bezpieczeństwa, na terenie Gminy.

W chwili obecnej, obszar Gminy Jastków obsługuje Komisariat Policji w Niemcach. Podjęcie czynności interwencyjnych przez funkcjonariuszy, jest znacznie wydłużone w czasie. Wynika to ze znacznej odległości komisariatu od obszaru działania oraz struktury sieci dróg, umożliwiających dojazd do miejsca zdarzenia. Odległości te, sięgające do 40 km, umożliwiają podjęcie interwencji dopiero po ponad 40 minutach od zgłoszenia zdarzenia. Biorąc pod uwagę, że stawką jest życie i bezpieczeństwo mieszkańców, jest to zbyt duża ilość czasu.

Ponadto brak blisko położonego Posterunku Policji, negatywnie wpływa na poziom współpracy społeczeństwa ze służbą policyjną. Na terenie Gminy funkcjonuje wiele instytucji publicznych: szkoły, urzędy, banki, poczta, których istnienie, wymaga zwiększonego zapewnienia bezpieczeństwa. Nie jest ono możliwe, bez blisko funkcjonującego Posterunku Policji. Nadmienić warto, że budynek po zlikwidowanym posterunku, może nadal służyć Policji. Jego dobry stan techniczny, nie wymaga dużych nakładów finansowych, jedynie niewielkich prac konserwacyjnych.

Prawo i Sprawiedliwość ostro protestował przeciwko krokom, ówcześnie rządzących, prowadzących do „zwijania się Polski powiatowej”. W trakcie minionej kampanii wyborczej, PiS obiecywał odwrócenie skutków posunięć rządu PO – PSL w tym kierunku.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych Jarosław Zieliński, w lutym bieżącego roku powiedział: „Policja nie może, ponieważ przez pewien okres było mniej zdarzeń, wycofywać się z danego terenu. To jest wielki błąd. Policja na telefon – a taką koncepcję lansowano przez ostatnich osiem lat, to koncepcja błędna. My jej nie podzielamy. (…) Jeżeli kierownictwo mówi: jesteśmy przeciwko likwidacji posterunków policji, jesteśmy za ich odtworzeniem tam, gdzie są potrzebne, a ktoś prowadzi w istocie do częściowej likwidacji, zamykając te komisariaty na godziny popołudniowe i nocne, to znaczy – idzie pod prąd. Panowie, nie idźcie pod prąd, bo to nie będzie tolerowane”.

Z przytoczonego stanu faktycznego bezspornie wynika, iż w przypadku Posterunku Policji w Jastkowie, warunek sine qua non zakreślony przez Pana Ministra, tj. uzasadnione potrzeby społeczne dla istnienia danej placówki policyjnej, został spełniony.

W związku z tym, nasze pytanie brzmi: czy i kiedy zostaną podjęte odpowiednie czynności w zakresie odtworzenia Posterunku Policji w Jastkowie?