Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie depenalizacji przechodzenia pieszych na czerwonym świetle

Interpelacja w sprawie depenalizacji przechodzenia pieszych na czerwonym świetle

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie a także na świecie, w którym przechodzenie przez ulicę w nieoznaczonym miejscu jest surowo zabronione, a przechodzenie na czerwonym świetle lub pod złym kątem jest uznawane jako wykroczenie i karane mandatem Oczekiwanie na zmianę sygnalizacji świetlnej, w przypadku gdy nie występuje ryzyko spowodowania zagrożenia na drodze, jest marnotrawstwem czasu, dlatego wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą i Jackiem Wilkiem, złożyliśmy interpelację, w której pytamy  min. o ilość mandatów za to wykroczenie.  Pełna trećć interpelacji znajduje się poniżej.

black-and-white-street-walking-zebra-crossing-large

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5732

Szanowny Panie Ministrze,

art. 92 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń wskazuje na bezwzględną penalizację przechodzenia przez pieszych na czerwonym świetle. Restrykcyjne przepisy nie uwzględniają możliwości przechodzenia na czerwonym świetle na własną odpowiedzialność. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie i także na świecie, w którym przechodzenie przez ulicę w nieoznaczonym miejscu jest surowo zabronione, a przechodzenie na czerwonym świetle lub pod złym kątem jest uznawane jako wykroczenie i karane mandatem. Oczekiwanie na zmianę sygnalizacji świetlnej, w przypadku gdy nie występuje ryzyko spowodowania zagrożenia na drodze, jest marnotrawstwem czasu dla pieszych oraz także dla służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej). Pomimo restrykcyjnego prawa i mandatów polskie drogi plasują się nisko w rankingach bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Zwracam się do Pana o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Ile mandatów za przejście na czerwonym świetle przyznano w ciągu ostatnich 5 lat i czy miało to wpływ na zmniejszenie liczby ofiar na polskich drogach?

W ilu państwach należących do Unii Europejskiej panują przepisy traktujące przejście na czerwonym świetle jako wykroczenie?

Do ilu wypadków z udziałem pieszych doszło podczas przechodzenia na czerwonym świetle i jak plasuje nas to w Europie?

Czy przepisy powinny być równie restrykcyjne nawet o późnych godzinach nocnych, w ślepych zaułkach, na mało uczęszczanych drogach i w sytuacji, gdy w pobliżu nie ma miejsca, przeznaczonego do przekroczenia drogi?

Czy odpowiedzi na ww pytania potwierdzają korelację między bezpieczeństwem a grzywną? Jeżeli nie, czy istnieją inne przesłanki do penalizacji przechodzenia na czerwonym świetle?