Przejdź do treści
  • 2 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych

Interpelacja w sprawie ekranów akustycznych

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienia w sprawie ekranów akustycznych, co wzbudziło moje zaniepokojenie niegospodarnością w zakresie przeprowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, a także niekonsekwencją ministra Jana Szyszki, który w  2007 r. wprowadził rozporządzenie dotyczące norm hałasu (skorygowane w roku 2012), czego efektem jest budowa wielu kilometrów ekranów, często całkowicie zbędnych. Aby dowidzieć się jakie kroki zostaną podjęte, w ramach zmiany rozporządzenia i czy  likwidacja ekranów będzie finansowana ze środków publicznych, wspólnie z Posłami Tomaszem Jaskółą i Jackiem Wilkiem, złożyliśmy interpelację, której pełna treść znajduje się poniżej.

przechwytywanie

Odpowiedź ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=5733

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z publikacją dotyczącą złożenia do prokuratury zawiadomienia w sprawie ekranów akustycznych, wyrażam zaniepokojenie niegospodarnością w zakresie przeprowadzonych inwestycji infrastrukturalnych, a także niekonsekwencją ministra Jana Szyszki, który w roku 2007 wprowadził rozporządzenie dotyczące norm hałasu (skorygowane w roku 2012), czego efektem jest budowa wielu kilometrów ekranów, często całkowicie zbędnych.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:
– Jakie kroki zostaną podjęte w ramach zmiany rozporządzenia z 2007 roku?
– Czy ewentualna likwidacja istniejących w niewłaściwych miejscach ekranów akustycznych,będzie finansowana z pieniędzy publicznych?

Z poważaniem,