Przejdź do treści
  • 3 min read
Strona główna » Aktualności » Interpelacja w sprawie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców drogą internetową

Interpelacja w sprawie rozliczeń podatku VAT przez przedsiębiorców drogą internetową

Obywatele poprosili o interwencję w związku z rozliczaniami VAT przez przedsiębiorców drogą internetową. Przedsiębiorcy, skarżyli się na zapis nowelizacji ustawy o VAT, z której wynika, że podatek VAT należy rozliczać wyłącznie przez internet. W przeciwnym razie przedsiębiorcy zostaną ukarani grzywną.  Chciałbym wskazać tu na sprzeczność prawną, gdyż w Polsce nie ma obowiązku posiadania komputera czy dostępu do internetu. Większość przedsiębiorców przyzwyczajona jest do tradycyjnego rozliczania, gdyż jest to dla Nich bardziej czytelne.  Zapis ten jest dość kontrowersyjny bowiem w polskim ustawodawstwie nie ma  obowiązku umiejętności obsługi komputera. W celu uzyskania odpowiedzi czy ten problem zostanie rozwiązany, w spólnie z innymi posłami złożyliśmy stosowną interpelację, której treść znajduje się poniżej.

man-people-space-desk-large

Odpowiedź Ministerstwa będzie dostępna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8356

Posłowie zgłaszający: Paweł Grabowski, Adam Andruszkiewicz, Piotr Apel, Wojciech Bakun, Elżbieta Borowska, Barbara Chrobak, Sylwester Chruszcz, Jerzy Jachnik, Tomasz Jaskóła, Bartosz Józwiak, Norbert Kaczmarczyk, Jakub Kulesza, Andrzej Maciejewski, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Stefan Romecki, Tomasz Rzymkowski, Jarosław Sachajko, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Jacek Wilk, Rafał Wójcikowski.

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję w związku z rozliczaniami VAT przez przedsiębiorców drogą internetową.

Nie ma wątpliwości, że należy podążać za nowymi technologiami. Ułatwiają one życie nie tylko obywatelom, ale także urzędom. Sprawia także, że niektóre sprawy załatwiane są szybciej. Przykładem może być e-administracja, która jednak nie cieszy się dużym powodzeniem. Podczas mojego ostatniego dyżuru poselskiego rozmawiałem z przedsiębiorcami, którzy skarżyli się na zapis nowelizacji ustawy o VAT, z której wynika, że podatek VAT należy rozliczać wyłącznie przez internet. W przeciwnym razie przedsiębiorca zostanie ukarany grzywną.

Od przyszłego roku obowiązek ten ma dotyczyć przedsiębiorców, którzy zatrudniają więcej niż pięć osób, zawierających transakcje w systemie odwróconego obciążenia i handlujących z kontrahentami z Unii. Jednak w 2018 roku obowiązek ten ma dotyczyć już wszystkich. Chciałbym wskazać tu na sprzeczność prawną, gdyż w Polsce nie ma obowiązku posiadania komputera czy dostępu do internetu. Większość przedsiębiorców przyzwyczajona jest do tradycyjnego rozliczania, gdyż jest to dla Nich bardziej czytelne.

Chciałbym zwrócić uwagę, że w polskim ustawodawstwie nie ma również obowiązku umiejętności obsługi komputera, dlatego zapis ten jest kontrowersyjny. Należy dać więcej czasu tym, którzy mogą mieć problem z obsługą komputera lub dostępem do Internetu. Chciałbym także zwrócić uwagę, że najmniejsze przedsiębiorstwa nie stanowią dużego zagrożenia jeśli chodzi o wyłudzenia VAT – ten problem dotyczy dużych przedsiębiorstw. Zatem gdy małe firmy rozliczają się cyklicznie nie ma problemu sprawdzić, czy dokonują tego w sposób prawidłowy. Są takie miejscowości w Polsce gdzie zasięg Internetu jest znikomy lub w ogóle go nie ma – co prawda dotyczy to coraz mniejszej liczby miejscowości, ale należy mieć to na uwadze, ponieważ tam też swoją działalność prowadzą przedsiębiorcy. Obowiązkiem Państwa Polskiego jest zapewnienie równości jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Nawet zasięg Internetu może kogoś stawiać w pozycji uprzywilejowanej.

W związku z powyższym pragnę zapytać:

1. Jakie kroki podejmie Pan Minister w celu rozwiązania opisanego problemu?

2. Jaką wysokość będzie miała grzywna za nie rozliczenie VAT przez internet?

3. Czy Pan Minister uważa, za słuszne danie czasu przedsiębiorcom na wcielenie nowych przepisów w działalność swoich firm?

4. Czy Ministerstwo pokryje koszty związane z informatyzacją przedsiębiorców?